Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Pro členy >> Legislativa >> Přehled dokumentů

   
Bylo nalezeno 429 dokumentů.  
Zobrazuji dokument 1 - 20

 
Dokument se začne stahovat po kliknutí na název.
Státní energetická koncepce České republiky (schválená usnesením vlády České republiky č. 362 ze dne 18. května 2015)
127/2017
Předpis č. 127/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 12. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
103/2017
Předpis č. 103/2017 Sb.
Zákon ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
83/2017
Předpis č. 83/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 17. března 2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
50/2017
Předpis č. 50/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 21. února 2017, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
416/2016
Předpis č. 416/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 13. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
404/2016
Předpis č. 404/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 6. prosince 2016 o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
369/2016
Předpis č. 369/2016 Sb.
Zákon ze dne 19. října 2016, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
309/2016
Předpis č. 309/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 12. září 2016, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
266/2016
Předpis č. 266/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 8. srpna 2016, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko -  ekonomických parametrech)
255/2016
Předpis č. 255/2016 Sb.
Zákon ze dne 14. července 2016, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
190/2016
Předpis č. 190/2016 Sb.
Zákon ze dne 25. května 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
171/2016
Předpis č. 171/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 23. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
152/2016
Předpis č. 152/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 6. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.
145/2016
Předpis č. 145/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 29. dubna 2016 o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
134/2016
Předpis č. 134/2016 Sb.
Zákon ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek
120/2016
Předpis č. 120/2016 Sb.
Nařízení vlády ze dne 30. března 2016 o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
107/2016
Předpis č. 107/2016 Sb.
Zákon ze dne 16. března 2016, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
94/2016
Předpis č. 94/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
93/2016
Předpis č. 93/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 23. března 2016 o Katalogu odpadů
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e