Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 
3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 1/2017  

 • Co mají společného efektivní systémy dálkového vytápění a chlazení v EU?
  Jiří Vecka
  Jak uvádí Evropská strategie pro vytápění a chlazení z února 2016 sektor vytápění a chlazení se podílí na konečné spotřebě energií v EU přibližně 50 %. Jakákoli věrohodná koncepce ke snižování emisí či zvyšování energetické účinnosti tedy těžko může tento sektor ignorovat. Evropská komise si v tomto kontextu začala teprve v posledních letech plně uvědomovat význam technologie dálkového vytápění a chlazení.
   
 • V Německu vzniká obří soustava dálkového vytápění Porýní - Porůří
  Pavel Kaufmann
  V Německu byly zahájeny práce na „vlajkovém projektu zásobování teplem pro Evropu“, jak bývá označována Soustava dálkového vytápění Porýní - Poruří (FWSRR - Fernwärmeschiene Rhein - Ruhr). Po dokončení ambiciózního projektu propojení regionálních soustav zásobování teplem 25 km dlouhým tepelným napáječem mezi městy Bottrop a Duisburg by již v roce 2019 měla vzniknout největší propojená soustava zásobování teplem v Evropě o celkové délce více než 1600 km.
   
 • MMR: S novým rozúčtováním budou účty za teplo spravedlivější
  Ministerstvo pro místní rozvoj
  Uživatelé bytů čeká poprvé vyúčtování nákladů za teplo podle nové vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) č. 269/2015 Sb. Vyhláška přináší podstatné změny v dosavadním způsobu, jakým se v bytových domech rozúčtovávaly platby za teplo. Vzbudila pochopitelně nemálo ohlasů a dotazů u veřejnosti. Vybrali jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy k novému rozúčtování z vyjádření ministerstva.
   
 • Předpovědi i teplotní statistiky každé zimy zůstávají tajemstvím
  Pavel Kaufmann
  Už na konci srpna americký institut Iri očekával v letošní zimě pro Evropu stejné šance pro nadprůměrné i podprůměrné hodnoty srážek i teplot. Další americké centrum NCEP vypočítalo zimu jako teplotně nadprůměrnou a srážkově bez odchylek od normálu. Koncem září někteří odborníci očekávali normální zimu s průměrným zasněžením, podle jiných měly být Vánoce na blátě.
   
 • Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele
  Energetický regulační úřad
  Aktuální Vyhodnocení cen tepelné energie Energetického regulačního úřadu srovnává vývoj průměrných výsledných cen tepelné energie, která je dodávána konečným spotřebitelům v období let 2006 až 2015, včetně předběžných cen tepelné energie k 1. 1. 2016. V přehledu cen tepelné energie pro konečné spotřebitele jsou zahrnuty ceny tepla z blokových a domovních kotelen, sekundárních rozvodů, domovních předávacích stanic a centrální přípravy teplé vody.
   
 • Výsledky Šetření ČSÚ Energo 2015
  Český statistický úřad
  Konečná spotřeba paliv a energie v domácnostech se na celorepublikové spotřebě České republiky podílí více než čtvrtinou. Jedná se tak o velmi významnou oblast, a to jak z pohledu národního hospodářství, tak i z pohledu běžného života jednotlivých občanů. Aktuální šetření ČSÚ Energo 2015 zpracovává základní energetické statistiky, ale zabývá se i stavem a způsobem zateplování našich domovů, jejich vybaveností domácími elektrospotřebiči a statistikami naší individuální autodopravy.
Vyšlo 28. 2. 2017
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e