Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 
3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 4/2017  

 • Největší „sluneční teplárna“ je v dánském Silkeborgu
  Pavel Kaufmann
  Necelý rok trvala v Dánsku výstavba největší solární teplárny na světě. Smlouva o díle byla podepsána v únoru a na konci prosince 2016 už byla uvedena do zkušebního provozu. Plochou solárních polí 156 694 m2 překonává Solar District Heating (SDH) projekt v Silkeborgu více než dvojnásobně soustavu u dalšího dánského města Vojens (70000 m2).
   
 • „Co pohlídat v nabídce na tepelné čerpadlo?“
  Alena Vitásková
  Stanovisko ERÚ vyvolalo několik vzrušených reakcí a podnětů. Některé občany zaráží přístup úřadu vůči tepelným čerpadlům. Kritika však byla jasně namířená proti nepoctivým prodejcům, nikoliv tepelným čerpadlům jako takovým. Text se vyjadřoval k problematickým nabídkám tepelných čerpadel pro bytové domy připojené na soustavy zásobování teplem.
   
 • Aktualizace cenové mapy dodávaného tepla v 666 obcích ČR
  Pavel Kaufmann
  Na webu naseteplo.cz byla aktualizována Cenová mapa tepelné energie pro rok 2017. Najdete v ní plánovanou dodávku tepla pro domácnosti v 666 městech a obcích. Vedle aktuálních cen tepla, použitého paliva a podílů úrovní předání tepla v cenové mapě najdete i základní informace, kdo je výrobcem a kdo dodavatelem tepla v lokalitě.
   
 • Vloni byla z umělých hnízd celá třetina sokolích mláďat
  Pavel Kaufmann
  Z umělých hnízd na komínech řady průmyslových areálů vylétají v těchto dnech na své první výpravy desítky sokolích mláďat. Již 7. rokem pokračuje úspěšný projekt umělého hnízdění vzácných sokolů stěhovavých na komínech, chladicích věžích či silech, který posiluje jejich populaci u nás. Loni už pocházela třetina sokolích mláďat u nás z těchto umělých hnízdišť.
   
 • Program Úspory energie v soustavách zásobování teplem 2014 až 2020
  Martin Fiala, Miroslav Honzík, Jaroslav Pavlica
  Program Úspory energie v soustavách zásobování teplem (SZT) Operačního programu Podnikání a inovace pro  konkurenceschopnost se obecně zaměřuje na podporu účinného nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a využití obnovitelných zdrojů energie, podporu zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.
Vyšlo 27. 6. 2017
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e