Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 3/2020  

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
  Pavel Kaufmann
  Na úvod letošní konference Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky připustil Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, že vinou zvyšujících se cen emisních povolenek boj o uhlí eko­nomicky prohráváme. Záchranné lano českému tep­lá­renství nabídl ministr prů­my­slu a obchodu Karel Havlíček, když zdůraznil, že transformaci tep­lá­renství považuje za ener­ge­tickou priorit­u číslo jedna, protože se jedná o otázku týkající se nej­bližších měsíců maximálně let.
   
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
  Pavel Kaufmann
  Teplárenské sdružení ČR ocenilo křišťálovými komíny pětici projektů. Od roku 2002 tak získalo toto prestižní ocenění již 65 tep­lá­renských projektů. Do užší nominace bylo letos v 5 kategoriích vybráno celkem 17 nej­zajímavějších loňských projektů. V dosavadní historii soutěže zatím nej­více ocenění Projekt roku získala Veolia Energie ČR (10), následována společnostmi skupiny MVV Energie CZ (7), skupinou ČEZ a Plzeňskou tep­lá­renskou (po 6 oceněních).
   
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
  Představení projektů
  Oceněný projekt C - Energy - Teplovod do Plané - náhrada lokálních zdrojů tepla. Další nominované projekty: Pražská tep­lá­renská - Napojení Rezidence Harfa na Pražskou tep­lá­renskou soustavu; Teplárna České Budějovice - Nová připojení zdravotnických objektů v Českých Budějovicích; Veolia Energie ČR - Připojení dalších čtyř hal v prů­my­slové zóně Ostrava Hrabová.
   
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší
  Představení projektů
  Oceněný projekt: Veolia Energie ČR - Eko­lo­g­iza­ce kotlů K13 v Elektrárně Ostrava Třebovice a K5 v Teplárně Olomouc. Další nominované projekty: Pražská tep­lá­renská - Eko­lo­g­iza­ce špičkového a záložního zdroje v Praze Malešicích; Sev.En Teplárna Zlín - Snížení emisí oxidů dusíku na kotli K 31 Teplárny Zlín; Teplárny Brno - Eko­lo­g­iza­ce plynových kotlů na provoze Brno - Špitálka.
   
 • Rozvoj a využití kombinované výroby a obnovi­telných a druhotných zdrojů energie
  Představení projektů
  Oceněný projekt: Ostrovská tep­lá­renská - Modern­iza­ce zdroje s využitím biomasy, ko­ge­ne­race a akumulátoru tepla. Další nominované projekty: ČEZ ESCO - Eko­lo­g­iza­ce zdroje a provoz motorové ko­ge­ne­race ve Kdyni; Energetické centrum Jindřichův Hradec - Nový ko­tel pro spalování biomasy a rozvoj ko­ge­ne­race.
   
 • Snížení tepelných ztrát, přechod na efektiv­nější horkovodní rozvody
  Představení projektů
  Oceněný projekt: Teplárny Brno - Výměna parovodů v lokalitě Brno - Zábrdovice. Další nominované projekty: ČEZ TAS - Přechod Janských Lázní z páry na efektivní horkovody; Teplárna České Budějovice - Dokončení horkovodu do Suchého Vrbného a Havlíčkovy kolonie.
   
 • Zlepšování služeb a péče o zákazníky
  Představení projektů
  Oceněný projekt: Plzeňská tep­lá­renská - Projekt on-line monitoringu spo­třeb energií ve školách. Další nominované projekty: Elektrárny Opatovice - Rozšíření systému elektro­n­iza­ce daňových dokladů; Teplárny Brno - Zákaznická kampaň „Energie pro Brno“.
Vyšlo 9. 10. 2020
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e