Spotřeba tepla byla loni podprůměrná


Tisková zpráva ze dne 7. dubna 2020 (Praha): Teplárny v Česku do konce března dodaly v topné sezoně domácnostem zatím podobně tepla jako při té minulé. Začátek letošního roku patří z pohledu klimatických statistik opět k těm teplejším. Spotřeba tepla za celý loňský rok nedosáhla ani na deseti­letý průměr, takže při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev vody za rok 2019 se lidé při správně nastavených zálohách nemusí obávat nedoplatků.


Začátek topné sezóny vloni na podzim v září a říjnu byl meziročně chlad­nější. Pak se proti minulé zimě mírně oteplilo a potřeba tepla se v obou posledních zimách téměř vyrovnala. Právě skončený březen pak srovnal potřebu tepla na úroveň podobnou minulé zimě. V porovnání s dlouhodobým teplotním Normálem let 1971 až 2000 byla v posledních d­vou letech potřeba tepla nižší zhruba o osminu (12,5 %). Po zkušenostech ze d­vou minulých let, které za duben a květen přinesly nej­teplejší a pak zase nej­chlad­nější konec topné sezony, je těžké předpo­vědět, jaký konec topné sezóny si pro nás počasí připravilo. Spotřeba tepla v roce 2019, která je rozhodující pro aktuální vyúčtování nákladů na vytápění a ohřev vody, se přiblížila k deseti­letému průměru, když ve srovnání s mimořádně teplým rokem 2018 meziročně o několik pro­cent stoupla. Proti roku 2018, kdy většina tep­lá­ren ukončila na jaře vytápění o měsíc dříve, než je obvyklé, se vloni naopak topilo až do konce května.

„Domácnosti v následujících týdnech dostanou vyúčtování za teplo spo­třebované v roce 2019 a nemusí se obávat výrazně zvýšených nákladů. Meziročně sice spo­třeba tepla na vytápění a ohřev vody vloni stoupla o jednotky pro­cent, nedosáhla však ani deseti­letého průměru. Zálohy na teplo se obvykle nastavují podle dlouhodobější průměrné spo­třeby a měly by tedy loňské náklady pokrýt,“ uvedl ředi­tel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.
 


Pokračovat na stránky Teplárenského sdružení České republiky 