Aktualizovaná Cenová mapa tepelné energie pro rok 2016


Na konci května tradičně aktualizujeme Cenovou mapu na našem webu naseteplo.cz. Letos v ní vedle aktuálních cen tepelné energie v 682 městech a obcích, použitého paliva na výrobu tepla nebo podílů jednotlivých úrovní předání tepelnou energií najdete i základní informaci, zda je v obci provozována účinná soustava zásobování tepelnou energií.


Na stránkách www.naseteplo.cz věnovaných dálkovému vytápění najdete vedle řady zajímavých informací o zásobování teplem i aktualizovanou cenovou mapu s údaji pro rok 2016. Je zpracována podle Ceníku předběžných cen tepelné energie k 1. 1. 2016 (kalkulované ceny včetně DPH), který zveřejnil Energetický regulační úřad. V cenové mapě naleznete kompletní přehled o dodávkách tepla domácnostem v 682 městech a obcích od Abertam na Karlovarsku po Žulovou u Jeseníku. Vloni bylo v cenové mapě 635 měst a obcí. V meziročním srovnání vypadlo 29 obcí a přibylo 76 nových obcí včetně zařazení 14 částí obcí. Na zvýšení počtu zařazených obcí mají nejvyšší podíl nové cenové lokality s účinnou soustavou zásobování tepelnou energie (USZTE), jejichž seznam vydal ERÚ a je ke stažení zde.

Z tepelných zdrojů mimo byt a tepelných soustav je teplem v České republice zásobováno kolem 1,6 milionu domácností. Při předpokládané dodávce v roce 2016 ve výši zhruba 50 PJ tepelné energie a při průměrné konečné ceně tepla pro domácnosti 584 Kč/GJ s DPH se předpokládá v sektoru dálkového vytápění roční obrat cca 29,3 miliardy korun.

V interaktivní cenové mapě jsou pro lepší orientaci obce barevně odlišeny podle počtu obyvatel do 4 kategorií (do 1999 obyvatel, od 2000 do 9999 obyvatel, od 10 000 do 49 999 obyvatel a nad 50 000 obyvatel). U každé obce jsou uvedena základní data o ceně tepla. Tedy rozmezí cen tepla na jednotlivých úrovních předání - z centrální výměníkové stanice, blokové nebo domovní kotelny, ze sekundárních rozvodů a z domovní/objektové předávací stanice. Tato základní data doplňuje dopočtený vážený průměr konečné ceny tepla pro domácnosti a celková dodávka tepla pro domácnosti v dané obci.
U všech obcí jsou také uvedeny podíly dodávky tepla podle použitých paliv v členění - uhlí, zemní plyn, OZE + biomasa, topné oleje a ostatní paliva; nebo podíly dodávky z jednotlivých úrovní předání - teplo a ohřev vody v centrální výměníkové stanici, sekundární rozvody, domovní předávací stanice, blokové a domovní kotelny. Součástí statistik je i podíl domácností zásobovaných teplem ze zdrojů mimo byt v dané obci. Z dalších informací zde naleznete odkazy na držitele licence k výrobě tepelné energie a licence k distribuci tepelné energie ve vybrané obci a odkaz na členy Teplárenského sdružení České republiky, kteří v dané obci vyrábějí či dodávají tepelnou energii domácnostem.
Letos byla Cenová mapa aktuálně doplněna údajem, zda je v obci provozována účinná soustava zásobování tepelnou energií. Podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, je účinnou soustavou zásobování tepelnou energií soustava, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností. (Tato definice byla přejata převzata ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti). Energetický regulační úřad má ze zákona povinnost účinné soustavy zásobování tepelnou energií evidovat a zveřejňovat jejich přehled vždy do konce dubna. Díky novele zákona o podporovaných zdrojích energie od 1. ledna 2016 není možné poskytovat dotace na tepelná čerpadla nebo solární systémy, které by svým provozem zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících účinných soustav zásobování tepelnou energií.

(fr)