Pět křišťálových komínů čeká na nové majitele


Tisková zpráva ze dne 19. dubna: Teplárenské sdružení České republiky ocení již pošestnácté Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo v pěti kategoriích vybráno 16 projektů, do nichž teplárenské společnosti investovaly přes 1,5 miliardy korun. Jejich přínosem je zvýšení účinnosti využití primární energie a využití obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem pro byty, prů­my­sl a terciální sféru s důrazem na další péči a přidané služby pro všechny zákazníky.


„Těší mě, že máme letos opět velmi kvalitně obsazené tradiční kategorie projektů roku a přidali jsme i jednu novou, ve které chceme upozornit na zajímavé nápady, jak zlepšit péči o zákazníky. Koneckonců jsou to právě zákazníci, kdo rozhoduje o tom, jestli se bude dálkové vytápění dále rozvíjet. Bez nich by všechny technické inovace a investice ztratily svůj smysl,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.
Nominované projekty jsou letos rozděleny do pěti kategorií. Kategorie „Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody“ upozorňuje na nejvýznamnější projekty rekonstrukcí tepelných sítí. Jen členové Teplárenského sdružení České republiky loni v sedmi městech nahradili více než 15 kilometrů tras parních rozvodů hospodárnějšími horkovodními či teplovodními rozvody. Tři projekty nominované v kategorii „Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie“ přispívají k dalšímu rozšíření výroby tepelné energie z biomasy a využívají motorovou ko­ge­ne­raci při modernizaci tepelného zdroje nebo akumulaci tepelné energie získané také z komunálního odpadu.
Při projektech nominovaných v kategorii „Rozvoj soustav zásobování teplem“ došlo k připojení vojenského letiště, developer dal přednost dodávce tepla z blokové teplárny před lokálními zdroji, dálkové teplo nahradilo dožívající tepelná čerpadla a investor si vybral napojení haly na tepelnou síť místo plynových infrazářičů. V kategorii „Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší“ byly nominovány projekty, které výrazně snížily emise SO2, NOx a prachu různými ekologickými opatřeními, změnou paliva nebo další modernizací zdroje. Nově byla vyhlášena a bude vyhodnocena kategorie „Zlepšování služeb a péče o zákazníky“, která aktuálně reaguje na snahy teplárenských společností o zlepšení péče a rozšíření služeb pro zákazníky, zejména z řad domácností.
Cenou pro vítěze je již tradičně Křišťálový komín ze severočeských skláren AJETO v Lindavě. Vítězné teplárenské Projekty roku 2017 v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny na slavnostním večeru Dnů teplárenství a ener­ge­tiky dne 24. dubna v Hradci Králové. V uplynulých 15. ročnících bylo na Projekt roku nominováno celkem 141 projektů a ocenění Projekt roku získalo 50 z nich. Počinů roku bylo zatím uděleno 12. Cenu uděluje Teplárenské sdružení ČR již od roku 2002.
Za dobu pořádání soutěže realizovalo celkem 60 teplárenských společností a firem ve spolupráci se 14 obcemi a 1 vysokou školou v 86 městech a obcích. Nejvíce jich do soutěže přihlásily společnosti skupiny Veolia Energie ČR (32), následované Teplárnami Brno (14 projektů), Plzeňskou teplárenskou (13 projektů), a skupinami MVV Energie CZ a ČEZ (po 12 projektech). Nejvíce nominovaných projektů bylo realizováno v Brně (16), v Plzni a Praze (12), v Ostravě (8), v Českých Budějovicích (6), v Olomouci a ve Strakonicích (5).
 
Bližší informace s archivem soutěže naleznete v sekci Aktivity >> Projekt roku
 

Seznam užší nominace na Projekty roku 2017 v soustavách zásobování teplem a chladem

 
Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody
EVČ s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modernizace zdroje a tepelných sítí v Lázních Luhačovice
Teplárny Brno, a.s.: Náhrada parovodů moderními horkovody v centru Brna
Teplárna České Budějovice, a.s.: Náhrada parovodů horkovody v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 
Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší
CTZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ): Ekologizace kotelny v Uherském Hradišti
Pražská teplárenská a.s.: Nový nízkoemisní plynový horkovodní zdroj v Praze-Holešovicích
Veolia Energie ČR, a.s.: Komplexní ekologizace, denitrifikace a odsíření Teplárny Karviná

Kategorie: Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie
ČEZ Energo, s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modernizace tepelného hos­po­dářství v Prostějově s využitím ko­ge­ne­račních jednotek
Teplárny Brno, a.s.: Akumulace tepla v teplárně Červený mlýn
Dukovanská teplárenská s.r.o.: Biokotelna a soustava zásobování teplem v Dukovanech - I. etapa

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem
ČEZ Teplárenská, a.s.: Náhrada tepelného čerpadla dodávkou tepla ze soustavy v Ústí nad Labem
Elektrárny Opatovice, a.s.: Připojení vojenské části pardubického letiště na soustavu zásobování teplem
Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení bytových domů v lokalitě Praha - Stodůlky na soustavu zásobování teplem
Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení haly v prů­my­slové zóně CTPark Karviná na horkovodní síť

Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky
IROMEZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ.): Dlouhodobé partnerství se zákazníky pro rozvoj CZT v Pelhřimově
Plzeňská teplárenská, a.s.: Chytré teplo - nová služba pro zákazníky
Severočeská teplárenská, a.s.: Věrnostní program pro konečné spotřebitele tepla
 
Podrobnější informace a představení jednotlivých projektů naleznete zde.