Právě vychází nové číslo 3T


Upozornění na nové číslo 3T 1/2017.


Evropská strategie pro vytápění a chlazení z února 2016 udává, že sektor vytápění a chlazení se podílí na konečné spotřebě energií v EU přibližně 50 %. Jakákoli věrohodná koncepce ke snižování emisí či zvyšování energetické účinnosti tedy těžko může tento sektor ignorovat. To potvrzuje i Německo, kde byly zahájeny práce na jedné z největších soustav zásobování teplem Porýní - Poruří. Po jejich propojení by měla vzniknout jedna z největších soustav pro půl milionu domácností s 1600 km rozvodů.
Podle Ministerstva pro místní rozvoj je nové rozúčtování nákladů za teplo spravedlivější. Vyhláška přináší podstatné změny v dosavadním způsobu, jakým se v bytových domech rozúčtovávaly platby za teplo. Uvidíme, jak to ovlivní průběh zimy. Dlouhodobých předpovědí počasí na zimu je tolik, že se vždy najde nějaká, která se trefí. Ale na začátku pro nás bude každá zima a každý její měsíc tajemstvím, které nás může překvapit.
Z aktuálního Vyhodnocení cen tepelné energie Energetického regulačního úřadu srovnáváme vývoj průměrných výsledných cen tepelné energie, která je dodávána konečným spotřebitelům v období let 2006 až 2015. Podle šetření Českého statistického úřadu se podílí spotřeba paliv a energie v domácnostech na celorepublikové spotřebě České republiky více než čtvrtinou. Jedná se tak o velmi významnou oblast, a to jak z pohledu národního hospodářství, tak i z pohledu běžného života jednotlivých občanů.
Nové 3T číslo 6/2016 v elektronické podobě naleznete zde.