Počet nových bytů připojených na teplárny se loni oproti roku 2011 více než zdvojnásobil


Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil aktuální data z bytové výstavby v roce 2018 s časo­vou řadou od roku 2000. Jedním ze sledovaných parametrů je i rozdělení dokončených bytů podle způsobu vytápění.


Časová statistická řada ČSÚ zpracovává do tabulky data od roku 2000 pro bytové domy v členění: Počet domů celkem; jejich způsob vytápění - centrální domovní, centrální dálkové a lokální. Dále pak: Počet bytů v bytových domech celkem; jejich způsob vytápění - centrální domovní, centrální dálkové a lokální. Tabulka je doplněna dopočtem Teplárenského sdružení ČR: Podíl bytů v nových bytových domech napojených na soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Z tohoto údaje vychází i graf podílu bytů v bytových domech napojených na SZTE.
 
 
Dalším dopočtem TS ČR je tabulka "Vytápění bytů v nových bytových domech". Ta sčítá byty v bytových domech celkem, byty v bytových domech napojené na SZTE a podíl bytů v bytových domech na SZTE v letech 2000 až 2018 a v dekádách 2000 až 2009 a 2010 až 2018. V první z uvedených dekád bylo sice připojeno na soustavy ZTE více bytů (2000/2009 = 41 292 bytů a 2010 až 2018 = 33 374 bytů), ale vzhledem k nižšímu počtu dokončených bytů v bytových domech podíl bytů napojených na SZTE stoupl ze 40,21 % (2000 až 2009) na 45,79 % (2010 až 2018).
 
Další graf udává vývoj počtu nových bytů v bytových domech a z toho počet bytů připojených na SZTE v letech 2000 až 2018. Výjimečný je zejména rok 2007 s 18 171 dokončenými byty v bytových domech. Z toho jich bylo připojeno na SZTE celkem 7847 což je nejvíce od roku 2000 s podílem 43,2 % na dokončených bytech v bytových domech. Nejméně bytů bylo naopak na SZTE připojeno v roce 2000, to jich bylo třiapůlkrát méně - jen 2220, ale podíl na dokončených nebyl malý, bylo to 37,5 %. O záludnosti podobných statistik nás přesvědčí porovnání nejnižšího a nejvyššího podílu s počtem napojených bytů na SZTE. Nejmenší podíl byl zaznamenán v roce 2004 jen 34,4 %, zatímco o deset let později v roce 2014 to byl nejvyšší podíl rovných 56 %. Nicméně v roce 2014 bylo připojeno „jen“ 3594 bytů, zatímco v roce 2004 to bylo skoro o stovku více 3693.
 
 
Graf „Nové byty v bytových domech připojené na SZTE”, ukazuje nárůst počtu nových bytů v bytových domech připojených na SZTE z 2448 v roce 2011 na 5420 v minulém roce (tedy na více než dvojnásobek). Hlavní podíl na tom má bytová výstavba v 10 městech (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Par­du­bice, Liberec a Kladno), které se v uvedeném období podílely na počtu všech dokončených bytů necelou třetinou (29,8 %) a ve všech jsou rozvinuté soustavy zásobování teplem, na které se nové bytové domy napojují.
 
 
Stále více se tak potvrzují odpovědi z rozhovoru s Václavem Drchalem, jednatelem česko­budějovické developerské a stavební společnosti STINGO, která patří od založení v roce 1993 mezi významné investory v jihočeské metropoli: „Pro nás je spolu­práce s teplárnou první volbou. S ohledem na naše působení v oblasti developerských projektů řešíme připojení nově budovaných objektů na inženýrské sítě průběž­ně. Teprve pokud v dané lokalitě není vedení parovodu či horkovodu, zvažujeme další alternativy. “
 
V posledních třech letech se stabilně připojuje na SZTE polovina dokončených bytů v bytových domech. Podle zkušeností se statistikami však lze očekávat, že je ve skutečnosti tento podíl ještě vyšší. Někteří totiž mohou za centrální domovní způsob vytápění považovat i domovní předávací stanice.