Hnízdění sokolů na komíně u nás poprvé v živém přenosu z Děčína


Šest let poté, co se v lednu 2011 podařilo na komín elektrárny společnosti ČEZ v Tušimicích umístit první umělé hnízdo pro sokoly se komín společnosti TERMO Děčín dočkal další české sokolí premiéry. Do umělého sokolího hnízda nad Děčínem ve výšce 120 metrů byla čerstvě umístěna webkamera, která umožňuje sledovat život zdejšího páru sokolů a jejich mláďat naživo v přímém přenosu.


Počet průmyslových areálů na jejichž výškových stavbách (komíny, chladící věže aj.) byly v uplynulých šesti letech instalovány desítky umělých hnízd se blíží hranici 30 lokalit. Jedná se většinou o komíny elektráren, tepláren a závodních energetik v severních, západních a středních Čechách včetně Prahy a první hnízda už jsou i na severní a jižní Moravě. O umístění kamery k hnízdu již uvažovala řada společností, ale až dnes se to podařilo v Děčíně.

Komín geotermální teplárny TERMO Děčín pomáhá při záchraně sokola stěhovavého. V roce 2014 umístili v Děčíně na třetí ochoz komínu teplárny na Benešovské ulici ve výšce 120 metrů speciální budku vhodnou pro zahnízdění sokola stěhovavého.  V roce 2015 budku obývala poštolka obecná. Na jaře 2016 se zde objevil pár sokola stěhovavého, který snesl 3 vejce. Nyní zde sokolí pár vyvedl tři mláďata, která může veřejnost sledovat díky unikátnímu umístění kamery přímo na komíně v přímém přenosu.

„V České republice je to vůbec poprvé, co se podařilo umístit kameru pro on-line sledování sokola stěhovavého přímo do jeho budky. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci v projektu záchrany tohoto ohroženého dravce a že se právě v Děčíně podařilo vyvést dokonce tři mláďata,“ uvedl Ing. Pavel Jonáš, předseda představenstva TERMO Děčín.

Partnery projektu jsou Národní park České Švýcarsko, který zajistil výškové specialisty pro instalaci sokolí budky a nadále poskytuje specializované ornitologické poradenství, a také společnost JAW.cz s.r.o., která technicky zajišťuje unikátní on-line přenos přímo ze sokolí budky. Sokoli, kteří mimo jiné přirozenou cestou snižují počty holubů, jež nejsou v našich městech příliš oblíbení, mají problém v městských aglomeracích úspěšně zahnízdit. Proto na komínech začaly postupně přibývat budky, které dravcům umožňují vyvést mláďata.

Sokol stěhovavý je symbolem ochrany přírody Českého Švýcarska. Tento druh vyhubený plošným používáním pesticidu DDT v zemědělství až do osmdesátých let se do pískovcové oblasti vrátil díky úspěšné reintrodukci počátkem 90. let. Od té doby se i díky přísné ochraně populace sokolů v České republice rozšířila až na 70 hnízdících párů. Těžiště této populace se přitom nachází právě v Českém Švýcarsku, odkud z hnízd každoročně vylétnou zhruba dvě desítky mláďat.