Program akce

Návrat na Home Page Teplárenského sdružení ČR
si Vás dovoluje pozvat na

Seminář SOUČASNOST A BUDOUCNOST VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V TEPLÁRENSTVÍ V ČR

Cílem semináře je seznámit účastníky se současným a budoucím potenciálním využitím obnovitelných zdrojů v teplárenství v ČR a prezentovat a sdílet související zkušenosti a výhled využití obnovitelných zdrojů v rámci konkrétních vybraných teplárenských provozů v ČR.
Tématika tohoto semináře vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu v rámci evropského projektu KeepWarm.

Seminář SOUČASNOST A BUDOUCNOST VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V TEPLÁRENSTVÍ V ČR

Cílem semináře je seznámit účastníky se současným a budoucím potenciálním využitím obnovitelných zdrojů v teplárenství v ČR a prezentovat a sdílet související zkušenosti a výhled využití obnovitelných zdrojů v rámci konkrétních vybraných teplárenských provozů v ČR.
Tématika tohoto semináře vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu v rámci evropského projektu KeepWarm.
Tento projekt získal finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci grantové dohody č. 784966.
  Program:
úterý 26. 3. 2019
930 - 1000
Prezence
1000 - 1020
Představení projektu KeepWarm
Ing. Jolana Bugáňová - Teplárenské sdružení ČR
1020 - 1100
Zkušenosti s využitím biomasy v TTS Energo
Ing. Richard Horký, TTS Energo, s.r.o.
1100 - 1140
Analýza potenciálu biomasy v ČR
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická
1140 - 1220
Biomasa v regionu a její ekonomika - aktuální vyhlídky pro bioplyn
Ing. Leoš Gál, Česká technologická platforma pro biopaliva; Ing. Vladimír Papaj, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha;
Ing. Luboš Nobilis, Česká bioplynová asociace z.s.
1220 - 1300
Potenciál odpadního tepla v ČR, bariéry v jeho využití a možná řešení
Doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D., IREAS Energy, s.r.o.
1300 - 1400
Přestávka na oběd
1400 - 1440
Zkušenosti se spalováním biomasy ve ŠKO-ENERGO
Ing. Michael Mák, ŠKO-ENERGO, s.r.o.
1440 - 1520
Zkušenosti s využitím biomasy a odpadů v Plzeňské teplárenské
Ing. Jan Skřivánek, Plzeňská teplárenská, a.s.
1520 - 1600
Zkušenosti s energetickým využitím odpadů ve skupině Veolia
Ing. Michal Stieber, Ph.D., Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
1600 - 1700
Moderovaná diskuse k aktuálnímu tématu
 
 
1900
Prohlídka zámku, večeře a společné posezení


středa 27. 3. 2019
900 - 1030
Exkurze v TTS Energo
1030 - 1200
Exkurze v Alternátoru (Ekotechnické centrum Třebíč)

 

  Organizační pokyny:
Datum konání:
26. - 27. 3. 2019
Místo konání:
Doprava:
individuální, ideálně osobním vozem (možnost parkování naproti hotelu)
Pokud máte zájem o rezervaci ubytování v hotelu Zámek Dukovany, uveďte tento požadavek do poznámky k přihlášce (spolu se jmény ubytovaných).
Účast je díky podpoře EU bezplatná, ubytování si hradí účastníci sami.
Vyplněnou přihlášku je možno odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku", případně je možno přihlášku vytisknout (Soubor, Tisk) a poštou odeslat na adresu výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.
Přihlášku je nutno odeslat nejpozději 15.3. 2019
Počet účastníků je omezen, rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.