Program akce

Návrat na Home Page Teplárenského sdružení ČR
si Vás dovoluje pozvat na

Seminář MODERNÍ TRENDY VE VÝPOČTECH A MODELOVÁNÍ TEPELNÝCH SÍTÍ


Seminář je určen především výrobcům, distributorům a odběratelům tepla, průmyslovým podnikům, krajským, městským a obecním úřadům. Tématika tohoto semináře vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu v rámci evropského projektu KeepWarm.

Seminář MODERNÍ TRENDY VE VÝPOČTECH A MODELOVÁNÍ TEPELNÝCH SÍTÍ


Seminář je určen především výrobcům, distributorům a odběratelům tepla, průmyslovým podnikům, krajským, městským a obecním úřadům. Tématika tohoto semináře vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu v rámci evropského projektu KeepWarm.

Tento projekt získal finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci grantové dohody č. 784966.
  Program:
středa 6. 2. 2019
830 - 900
Prezence
900 - 915
PROJEKT KEEP WARM - představení
Ing. Jolana Bugáňová - Teplárenské sdružení ČR
915 - 945
OBECNÝ POPIS MOŽNOSTÍ VÝPOČTU TEPELNÝCH SÍTÍ
Ing. Jan Havelka, CSc. - ORTEP, s.r.o.
945 - 1045
NOVÉ FUNKCIONALITY NÁSTROJŮ PRO MODELOVÁNÍ TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV
Ing. Roman Polach - ORTEP, s.r.o.
1045 - 1100
přestávka
1100 - 1130
PRAKTICKÉ UKÁZKY MOŽNOSTÍ VÝPOČTŮ TEPELNÝCH SÍTÍ
Ing. Jan Švec - ORTEP, s.r.o.
1130 - 1200
PRAKTICKÉ UKÁZKY VYUŽITÍ NÁSTROJŮ PRO MODELOVÁNÍ A PREDIKCI TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV
Ing. Jan Švec - ORTEP, s.r.o.
1200 - 1300
společný oběd
1300 - 1600
DISKUSNÍ PANEL – WORKSHOP ÚČASTNÍKŮ
1600
zakončení semináře

 

  Organizační pokyny:
Datum konání:
6. 2. 2019
Doprava:
individuální, ideálně osobním vozem (možnost parkování u hotelu)
Účast je díky podpoře EU bezplatná pro členy i nečleny TS ČR.
Vyplněnou přihlášku je možno odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku", případně je možno přihlášku vytisknout (Soubor, Tisk) a poštou odeslat na adresu výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.
Přihlášku je nutno odeslat nejpozději 31. ledna.
Počet účastníků je omezen, rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.