Program akce

Návrat na Home Page Teplárenského sdružení ČR
si Vás dovoluje pozvat na

Seminář EKONOMICKÉ A FINANČNÍ MECHANISMY V TEPLÁRENSTVÍ


Seminář je určen především finančním specialistům výrobců a distributorů tepla, odběratelů tepla, průmyslovým podnikům, krajským, městským a obecním úřadům.
Tématika tohoto semináře vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu v rámci evropského projektu KeepWarm.

Seminář EKONOMICKÉ A FINANČNÍ MECHANISMY V TEPLÁRENSTVÍ


Seminář je určen především finančním specialistům výrobců a distributorů tepla, odběratelů tepla, průmyslovým podnikům, krajským, městským a obecním úřadům.
Tématika tohoto semináře vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu v rámci evropského projektu KeepWarm.

Tento projekt získal finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci grantové dohody č. 784966.
  Program:
čtvrtek 30. 5. 2019
900 - 920
prezence
920 - 1000
Posuzování ekonomické životaschopnosti projektů v teplárenství - případová studie
Ing. Jan Brabec, IREAS
1000 - 1040
Technicko-ekonomické posouzení strategie transformace tepláren
Ing. Tomáš Jícha, EuroEnergy
1040 - 1100
Financování WtE projektů
Ing. Pavel Beran, Komerční banka
1100 - 1120
přestávka
1120 - 1200
EPC koncept v teplárenství
Ing. Radim Kohoutek, Asociace poskytovatelů energetických služeb
1200 - 1230
diskuse
1230 - 1330
společný oběd
1330 - 1400
eSADA KCT – programová aplikace pro podporu kalkulace cen tepla
Ing. Marek Ondračka, EG-Expert, s.r.o.
1400 - 1430
Realizace investic v teplárenství
Ing. Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.
1430 - 1500
diskuse, zakončení semináře

 

  Organizační pokyny:
Datum konání:
30. 5. 2019
Doprava:
individuální (cca 300m od nádraží Praha - Holešovice a stanice metra), parkování u hotelu je po dobu konání akce zdarma
Účast je díky podpoře EU bezplatná pro členy i nečleny TS ČR.
Vyplněnou přihlášku je možno odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku", případně je možno přihlášku vytisknout (Soubor, Tisk) a poštou odeslat na adresu výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.
Přihlášku je nutno odeslat nejpozději 28. května.
Počet účastníků je omezen, rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.