Program akce

Návrat na Home Page Teplárenského sdružení ČR
si Vás dovoluje pozvat na

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2016


Seminář je určen především pro výrobce a distributory elektřiny a tepelné energie. Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace o změnách v legislativě, podmínkách pro podnikání a cenové regulaci v oblasti energetiky v příštím roce.   Program:
800 - 900 prezence
900 Zahájení
905 Novela energetického zákona v oblasti teplárenství a prováděcí vyhlášky MPO
Ing. Ladislav Havel; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
935 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie a prováděcí vyhlášky MPO
Ing. Pavel Jirásek; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
1005 Novela zákona o hospodaření energií a prováděcí předpisy
Ing. Hana Schvarczová; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
1035 Novely vyhlášek ERÚ týkajících se teplárenství
Ing. et. Ing. René Neděla; Energetický regulační úřad
1105 přestávka
1130 Regulace cen tepelné energie a podpora kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie od 1. 1. 2016
Ing. et. Ing. René Neděla; Energetický regulační úřad
1200 Zkušenosti z kontrol cen tepelné energie
Ing. Lucie Šulerová; Energetický regulační úřad
1230 Možnosti čerpání prostředků z OP PIK 2014-2020 pro teplárenství
Ing. Martin Fiala; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
1300 Národní program snižování emisí ČR a novela zákona o ochraně ovzduší
Bc. Kurt Dědič; Ministerstvo životního prostředí ČR
1330 Reforma systému emisního obchodování
Ing. Jan Tůma; Ministerstvo životního prostředí ČR
1400 Diskuse a závěr semináře

 

Organizační pokyny:
Datum konání: 4. 11. 2015
Místo konání: Atrium Palác Pardubice (dříve AFI palác), Kongresové centrum, 2. patro;
Masarykovo náměstí 2799, Pardubice
Doprava: osobním vozem (placené parkování v podzemním parkovišti pod Atrium palácem)
hromadnou dopravou od nádraží ČD (stanice Masarykovo náměstí - linky 3, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 23)
pěšky od nádraží ČD (cca 5-10 minut)
   
Cena včetně 21% DPH pro členy Sdružení: 2 000,-Kč
Cena včetně 21% DPH pro ostatní: 3 000,-Kč

Cena pro členy se vztahuje pouze na členy Teplárenského sdružení České republiky (viz aktuální Seznam členů ), pro ostatní platí cena pro nečleny.

Účastnický poplatek je stanoven dohodou dle zákona č. 526/90 Sb.
Vkladem jsou hrazeny náklady semináře, přístup k přednáškám a drobné občerstvení. V případě neúčasti se vložné nevrací.
 
Účastnický poplatek poukažte na číslo účtu: 35932561 / 0100, variabilní symbol 365, specifický symbol se zobrazí po odeslání objednávky
Oba údaje je nutno uvést, jinak nabude Vaši platbu možno identifikovat !!!

IČ Teplárenského sdružení České republiky - 42940974
DIČ Teplárenského sdružení České republiky - CZ42940974
Daňový doklad - faktura Vám bude odeslán po obdržení částky na náš účet.
   
Vyplněnou přihlášku je možno odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku", případně je možno přihlášku vytisknout (Soubor, Tisk) a poštou odeslat na adresu výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.
Přihlášku je nutno odeslat a platbu provést nejpozději týden před začátkem akce.

Parkoviště pod AFI palácem (vjezd od telekomunikační věže) a hlavní vchod z křižovatky naproti Domu služeb budou otevřeny od 8.00 hodin (ostatní vchody od 9 hodin).
Kongresové centrum ve 2. patře je přístupné výtahem nebo po schodišti z atria u hlavního vchodu.