Program akce

Návrat na Home Page Teplárenského sdružení ČR
si Vás dovoluje pozvat na

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2019

Seminář je určen především pro výrobce a distributory elektřiny a tepelné energie. Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace o změnách v legislativě, podmínkách pro podnikání a cenové regulaci v oblasti energetiky v příštím roce.
Tématika vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu v rámci evropského projektu KeepWarm.

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2019

Seminář je určen především pro výrobce a distributory elektřiny a tepelné energie. Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace o změnách v legislativě, podmínkách pro podnikání a cenové regulaci v oblasti energetiky v příštím roce.
Tématika vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu v rámci evropského projektu KeepWarm.

Tento projekt získal finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci grantové dohody č. 784966.
  Program*:
středa 7. 11. 2018
830
Prezence
900
Zahájení
905
Balíček čistá energie pro všechny Evropany – aktuální stav
Ing. Martin Hájek, Ph.D.; Teplárenské sdružení České republiky
935
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Ing. Pavel Jirásek; Ministerstvo průmyslu a obchodu
1005
Novela energetického zákona
Ing. Martin Hájek, Ph.D.; Teplárenské sdružení České republiky
1035
Novela zákona o hospodaření energií
Ing. Hana Schvarczová; Ministerstvo průmyslu o obchodu
1105
přestávka
1130
Pohled ERÚ na věcné usměrňování cen v teplárenství
Ing. Jan Pokorný; člen Rady Energetického regulačního úřadu
1200
Novela zákona o obchodování s povolenkami
Ing. Jan Tůma; Ministerstvo životního prostředí
1230
Aktuální informace o III. výzvě programu „Úspory energie v SZT“
Ing. Martin Fiala; Ministerstvo průmyslu a obchodu
1300
přestávka
1330
Novela vyhlášky o škodách na lesích
Ing. Daniela Paterová; United Energy, a.s.
1400
Diskuse a závěr semináře

*)Teplárenské sdružení ČR si vyhrazuje právo dodatečné úpravy programu

 

  Organizační pokyny:
Datum konání:
7. 11. 2018
Místo konání:
Doprava:
osobním vozem (placené parkování v podzemním parkovišti pod Atrium palácem)
hromadnou dopravou od nádraží ČD (stanice Masarykovo náměstí - linky 3, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 23)
pěšky od nádraží ČD (cca 5-10 minut)
Pro členy (viz aktuální Seznam členů) Teplárenského sdružení ČR je účast na semináři bezplatná, ale z organizačních důvodů je nutné se přihlásit.
Cena včetně 21% DPH pro ostatní:
1000,-Kč
Účastnický poplatek je stanoven dohodou dle zákona č. 526/90 Sb.
Vkladem jsou hrazeny náklady semináře a přístup k přednáškám v elektronické podobě. V případě neúčasti se vložné nevrací.

Účastnický poplatek poukažte na číslo účtu: 35932561/0100, variabilní symbol 616, specifický symbol se zobrazí po odeslání přihlášky
Oba údaje je nutno uvést, jinak nabude Vaši platbu možno identifikovat !!!

IČ Teplárenského sdružení České republiky - 42940974
DIČ Teplárenského sdružení České republiky - CZ42940974
Daňový doklad - faktura Vám bude odeslán po obdržení částky na náš účet.

Vyplněnou přihlášku je možno odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku", případně je možno přihlášku vytisknout (Soubor, Tisk) a poštou odeslat na adresu výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.
Přihlášku je nutno odeslat a platbu provést nejpozději týden před začátkem akce, nepřihlášení účastníci nebudou do sálu vpuštěni!!!
Počet účastníků je omezen, rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.

Parkoviště pod Atrium palácem (vjezd od telekomunikační věže) a hlavní vchod z křižovatky naproti Domu služeb budou otevřeny od 8.00 hodin (ostatní vchody od 9 hodin).
Kongresové centrum ve 3. patře je přístupné výtahem nebo po schodišti z atria u hlavního vchodu.