Program akce

Návrat na Home Page Teplárenského sdružení ČR
si Vás dovoluje pozvat na

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2020

Seminář je určen především pro výrobce a distributory elektřiny a tepelné energie. Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace o změnách v legislativě, podmínkách pro podnikání a cenové regulaci v oblasti energetiky v příštím roce.

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2020

Seminář je určen především pro výrobce a distributory elektřiny a tepelné energie. Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace o změnách v legislativě, podmínkách pro podnikání a cenové regulaci v oblasti energetiky v příštím roce.

  Program*:
čtvrtek 21. 11. 2019
830
Prezence
900
Zahájení
905
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Ing. Pavel Jirásek; Ministerstvo průmyslu a obchodu
950
Novela zákona o hospodaření energií a navazující vyhlášky
Ing. Hana Schvarczová; Ministerstvo průmyslu o obchodu
1035
Novela zákona o obchodování s povolenkami a připravovaná evropská legislativa
Mgr. et Mgr. Jiří Chrpa; Ministerstvo životního prostředí
1110
Nový zákon o metrologii
Ing. František Staněk, Ph.D.; Český metrologický institut
1130
přestávka
1200
Nový stavební zákon
Ing. Zdeňka Fialová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
1315
Aktuální informace o IV. výzvě programu „Úspory energie v SZT“
Ing. Martin Fiala; Ministerstvo průmyslu a obchodu
1345
Nový zákon o odpadech
Ing. Jaroslav Manhart, Ministerstvo životního prostředí
1430
Diskuse a závěr semináře

*)Teplárenské sdružení ČR si vyhrazuje právo dodatečné úpravy programu

 

  Organizační pokyny:
Datum konání:
21. 11. 2019
Místo konání:
Doprava:
osobním vozem (placené parkování v podzemním parkovišti pod Atrium palácem)
hromadnou dopravou od nádraží ČD (stanice Masarykovo náměstí - linky 3, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 23)
pěšky od nádraží ČD (cca 5-10 minut)
Cena včetně 21% DPH pouze pro členy Teplárenského sdružení ČR (viz aktuální Seznam členů):
500,-Kč
Cena včetně 21% DPH pro ostatní:
1000,-Kč
Účastnický poplatek je stanoven dohodou dle zákona č. 526/90 Sb.
Vkladem jsou hrazeny náklady semináře a přístup k přednáškám v elektronické podobě. V případě neúčasti se vložné nevrací.

Účastnický poplatek poukažte na číslo účtu: 35932561/0100, variabilní symbol 370, specifický symbol se zobrazí po odeslání přihlášky
Oba údaje je nutno uvést, jinak nabude Vaši platbu možno identifikovat !!!

IČ Teplárenského sdružení České republiky - 42940974
DIČ Teplárenského sdružení České republiky - CZ42940974
Daňový doklad - faktura Vám bude předán u prezence.

Vyplněnou přihlášku je možno odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku", případně je možno přihlášku vytisknout (Soubor, Tisk) a poštou odeslat na adresu výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.
Přihlášku je nutno odeslat a platbu provést nejpozději týden před začátkem akce!!!
Počet účastníků je omezen, rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.

Parkoviště pod Atrium palácem (vjezd od telekomunikační věže) a hlavní vchod z křižovatky naproti Domu služeb budou otevřeny od 8.00 hodin (ostatní vchody od 9 hodin).
Kongresové centrum ve 3. patře je přístupné výtahem nebo po schodišti z atria u hlavního vchodu.