Program akce

Návrat na Home Page Teplárenského sdružení ČR
si Vás dovoluje pozvat na

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2017


Seminář je určen především pro výrobce a distributory elektřiny a tepelné energie. Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace o změnách v legislativě, podmínkách pro podnikání a cenové regulaci v oblasti energetiky v příštím roce.


  Program:
800
Prezence
900
Zahájení
905
Novela stavebního zákona - zjednoduší se povolování energetických staveb?
Ing. Zdeňka Fialová Ministerstvo průmyslu a obchodu
935
Novela vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku
Ing. Hana Schvarczová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
1005
Nový zákon o odpadech a příprava nových vyhlášek o odpadech
Ing. Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí
1035
Aktuální aspekty energetických daní
Ing. Vítězslav Píša, Ministerstvo financí
1105
Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie od 1. 1. 2017
Ing. Jan Pokorný, Energetický regulační úřad
1135
přestávka
1200
Emisní limity pro velká spalovací zařízení – příprava BREF
Ing. Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR
1230
Novela zákona o ochraně ovzduší a prováděcí vyhlášky
Mgr. Pavel Gadas, Ministerstvo životního prostředí
1300
Problematika znaleckého dokazování ve sporech o náhradu škody za emise
Ing. Alexander Beran, Znalecká a revizní s.r.o., Praha
1330
Reforma systému emisního obchodování
Ing. Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
1400
Diskuse a závěr semináře

 

  Organizační pokyny:
Datum konání:
3. 11. 2016
Místo konání:
Doprava:
osobním vozem (placené parkování v podzemním parkovišti pod Atrium palácem)
hromadnou dopravou od nádraží ČD (stanice Masarykovo náměstí - linky 3, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 23)
pěšky od nádraží ČD (cca 5-10 minut)
Cena včetně 21% DPH pro členy Sdružení:
2 000,-Kč
Cena včetně 21% DPH pro ostatní:
3 000,-Kč

Cena pro členy se vztahuje pouze na členy Teplárenského sdružení České republiky (viz aktuální Seznam členů), pro ostatní platí cena pro nečleny.

Účastnický poplatek je stanoven dohodou dle zákona č. 526/90 Sb.
Vkladem jsou hrazeny náklady semináře, přístup k přednáškám a drobné občerstvení. V případě neúčasti se vložné nevrací.

Účastnický poplatek poukažte na číslo účtu: 35932561/0100, variabilní symbol 367, specifický symbol se zobrazí po odeslání přihlášky
Oba údaje je nutno uvést, jinak nabude Vaši platbu možno identifikovat !!!

IČ Teplárenského sdružení České republiky - 42940974
DIČ Teplárenského sdružení České republiky - CZ42940974
Daňový doklad - faktura Vám bude odeslán po obdržení částky na náš účet.

Vyplněnou přihlášku je možno odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku", případně je možno přihlášku vytisknout (Soubor, Tisk) a poštou odeslat na adresu výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.
Přihlášku je nutno odeslat a platbu provést nejpozději týden před začátkem akce.

Parkoviště pod Atrium palácem (vjezd od telekomunikační věže) a hlavní vchod z křižovatky naproti Domu služeb budou otevřeny od 8.00 hodin (ostatní vchody od 9 hodin).
Kongresové centrum ve 3. patře je přístupné výtahem nebo po schodišti z atria u hlavního vchodu.