Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Pro členy >> Legislativa >> Škody na lesích

Problematika sporů o náhrady škod na lesích

V této sekci naleznete základní přehled, který má sloužit k rychlé a přehledné orientaci v problematice sporů o náhrady škod na lesích. Přináší popis, vysvětlení a doporučení k dané problematice včetně přehledu legislativy, judikatury a dalších významných dokumentů rozdělených na následující okruhy:

 
 
Podstata sporu

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) již několik desítek let každý rok uplatňuje požadavek na náhradu škody na lesích způsobené imisemi SO2 a Nox po provozovatelích znečišťujících zdrojů, které tyto látky vypouštějí do ovzduší. Jedná se řádově o desítky subjektů, mezi nimiž jsou i členové Teplárenského sdružení České republiky. Zpravidla se podnik LČR obrátí během podzimních měsíců s výzvou k zaplacení finanční částky představující škodu na lesích tohoto podniku, přičemž se jedná o částku vypočtenou za celý předminulý kalendářní rok. Pokud tito provozovatelé odmítnou zaplatit požadovanou částku, obrací se LČR s žalobami o&n