Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Pro členy >> Legislativa >> Odpojování od SZTE

Problematika „odpojování“ od soustav zásobování tepelnou energií

V této sekci naleznete základní přehled, který má sloužit k rychlé a přehledné orientaci v problematice odpojování od dálkového vytápění. Přináší popis, vysvětlení a doporučení k procesu odpojování včetně přehledu legislativy, judikatury a dalších významných dokumentů rozdělených na následující okruhy:

 
 
Legislativa

Odpojování od soustav zásobování tepelnou energií je proces, který má probíhat podle jasných pravidel. Tato pravidla jsou stanovena zejména zákonnými předpisy. Bohužel se nejedná o jeden zákon, ve kterém by byla tato pravidla přehledně obsažena na jednom místě, ale v podstatě o čtyři zákony, na které jsou navázány ještě jejich prováděcí předpisy. Tyto zákony navíc náleží do působnosti různých ministerstev, což ještě víc komplikuje situaci.
Jedná se o následují