Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Pro členy >> Legislativa >> Důležité zákony

Zobrazovány jsou aktuální dokumenty, u některých zákonů úplná znění a následné novely.
Aktuální znění zákona nebo předpisu se zobrazí po kliknutí na název zákona

Energetický zákon (458/2000 Sb.)

 314/2009   
Předpis č. 314/2009 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích (ener­ge­tický zákon) - úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 262/2002 Sb., zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 278/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb., zákonem č. 670/2004 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 158/2009 Sb.
 
Novela:
  155/2010   
Předpis č. 155/2010 Sb.
Zákon ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnika­telů
  211/2011   
Předpis č. 211/2011 Sb.
Zákon ze dne 9. června 2011, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  299/2011   
Předpis č. 299/2011 Sb.
Zákon ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  420/2011   
Předpis č. 420/2011 Sb.
Zákon ze dne 27. října 2011 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpo­vědnosti právnických osob a řízení proti nim
  165/2012   
Předpis č. 165/2012 Sb.
Zákon ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
  350/2012   
Předpis č. 350/2012 Sb.
Zákon ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  90/2014   
Předpis č. 90/2014 Sb.
Zákon ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  250/2014   
Předpis č. 250/2014 Sb.
Zákon ze dne 23. října 2014 o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
  104/2015   
Předpis č. 104/2015 Sb.
Zákon ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  131/2015   
Předpis č. 131/2015 Sb.
Zákon ze dne 13. května 2015, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  152/2017   
Předpis č. 152/2017 Sb.
Zákon ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně ně Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.