Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Pro členy >> Legislativa >> Přehled dokumentů

   
Bylo nalezeno 468 dokumentů.  
Zobrazuji dokument 1 - 20

 
Dokument se začne stahovat po kliknutí na název.
Státní ener­ge­tická koncepce České republiky (schválená usnesením vlády České republiky č. 362 ze dne 18. května 2015)
302/2020
Předpis č. 302/2020 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
264/2020
Předpis č. 264/2020 Sb.
Vyhláška ze dne 29. května 2020 o ener­ge­tické náročnosti budov
68/2020
Předpis č. 68/2020 Sb.
Vyhláška ze dne 6. března 2020, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vy­hod­no­cení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
4/2020
Předpis č. 4/2020 Sb.
Vyhláška ze dne 20. prosince 2019 o ener­ge­tických specialistech
3/2020
Předpis č. 3/2020 Sb.
Zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
1/2020
Předpis č. 1/2020 Sb.
Zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů
360/2019
Předpis č. 360/2019 Sb.
Vyhláška ze dne 20. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovi­telných zdrojů energie a elektřiny z vysoko­účinné kombinované výroby elektřiny a tepla
319/2019
Předpis č. 319/2019 Sb.
Vyhláška ze dne 28. listopadu 2019 o ener­ge­tickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spo­třebou energie
277/2019
Předpis č. 277/2019 Sb.
Zákon ze dne 15. října 2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
216/2019
Předpis č. 216/2019 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
80/2019
Předpis č. 80/2019 Sb.
Zákon ze dne 12. března 2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
326/2018
Předpis č. 326/2018 Sb.
Vyhláška ze dne 18. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
297/2018
Předpis č. 297/2018 Sb.
Vyhláška ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
296/2018
Předpis č. 296/2018 Sb.
Vyhláška ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
214/2018
Předpis č. 214/2018 Sb.
Nařízení vlády ze dne 19. září 2018 o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
190/2018
Předpis č. 190/2018 Sb.
Vyhláška ze dne 20. srpna 2018, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
189/2018
Předpis č. 189/2018 Sb.
Nařízení vlády ze dne 15. srpna 2018 o kritériích udrži­telnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
172/2018
Předpis č. 172/2018 Sb.
Zákon ze dne 19. července 2018, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
169/2018
Předpis č. 169/2018 Sb.
Zákon ze dne 18. července 2018, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a ener­ge­tické infrastruk­tury a infrastruk­tury elektro­nických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e