Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Pro členy >> Legislativa >> Přehled dokumentů

   
Bylo nalezeno 459 dokumentů.  
Zobrazuji dokument 1 - 20

 
Dokument se začne stahovat po kliknutí na název.
Státní ener­ge­tická koncepce České republiky (schválená usnesením vlády České republiky č. 362 ze dne 18. května 2015)
277/2019
Předpis č. 277/2019 Sb.
Zákon ze dne 15. října 2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
216/2019
Předpis č. 216/2019 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
326/2018
Předpis č. 326/2018 Sb.
Vyhláška ze dne 18. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
297/2018
Předpis č. 297/2018 Sb.
Vyhláška ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
296/2018
Předpis č. 296/2018 Sb.
Vyhláška ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
214/2018
Předpis č. 214/2018 Sb.
Nařízení vlády ze dne 19. září 2018 o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
190/2018
Předpis č. 190/2018 Sb.
Vyhláška ze dne 20. srpna 2018, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
189/2018
Předpis č. 189/2018 Sb.
Nařízení vlády ze dne 15. srpna 2018 o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
172/2018
Předpis č. 172/2018 Sb.
Zákon ze dne 19. července 2018, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
169/2018
Předpis č. 169/2018 Sb.
Zákon ze dne 18. července 2018, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a ener­ge­tické infrastruk­tury a infrastruk­tury elektro­nických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
154/2018
Předpis č. 154/2018 Sb.
Vyhláška ze dne 24. července 2018, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v ener­ge­tických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
133/2018
Předpis č. 133/2018 Sb.
Vyhláška ze dne 26. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
472/2017
Předpis č. 472/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o před­chá­ze­ní emisím látek, které poškozují ozono­vou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
453/2017
Předpis č. 453/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 14. prosince 2017 o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
452/2017
Předpis č. 452/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 14. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
437/2017
Předpis č. 437/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 8. prosince 2017 o kritériích pro určení provozovatele základní služby
418/2017
Předpis č. 418/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 1. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
330/2017
Předpis č. 330/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 27. září 2017, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
326/2017
Předpis č. 326/2017 Sb.
Zákon ze dne 5. září 2017, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e