Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 504 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
po 17.1.2022 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Rozšiřování německé přenosové soustavy neprobíhá zdaleka tak rychle, jak je pro ener­ge­tickou transformaci nezbytné. Ve své úvodní zprávě hodnotící stav ener­ge­tické transformace a pokroku ve snižování emisí to uvedlo nové ministerstvo hos­po­dář­ství a klimatu (BMWK). Podle analýzy ministerstva hrozí značné zpoždění v délce ně­ko­li­ka­ let při budování čtyř páteřních propojení německé přenosové soustavy. 
po 17.1.2022 - Názory | Lidovky.cz - aktuální zprávy
ÚHEL POHLEDU. Na Nový rok Evropská komise zveřejnila návrh dokumentu, pro nějž se vžilo zjednodušené pojmenování taxonomie. Ta by měla společnostem, investorům a tvůrcům politik vyjasnit, které činnosti lze považovat za udrži­telné, před­chá­ze­t greenwashingu a pomoci přesunout či nasměrovat investice tam, kde jsou nej­více potřeba. Funkčnost tohoto dokumentu přibližuje Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovi­telných zdrojů energie. 
po 17.1.2022 - Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití
Novel­izo­vaný zákon o podporovaných zdrojích (č. 382/2021 Sb.), který nabude účinnosti 1. ledna 2022, zavádí v Česku kritéria udrži­telnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro elektřinu a teplo z pevné biomasy a bioplynu, na které výrobce nárokuje veřejnou podporu. Zákon vychází z evropské směrnice na podporu využívání energie z obnovi­telných zdrojů (2018/2001), která platí od července 2021. Le­gis­la­tiva klade nové požadavky na příjemce podpory, které se týkají udrži­telné pro­duk­ce biomasy, dokumentace k dodávkám biomasy v celém dodava­telském řetězci a úsporu emisí skleníkových plynů. Provozova­telé bioplynových stanic nebo elektráren a tep­lá­ren spalujících dřevní štěpku nebo slámu musí splnit podobné požadavky, jako dosud plnili výrobci biopaliv (a biometanu) spo­třebovaných v dopravě. Zájemců o certifikaci dodava­telského a výrobního řetězce jsou stovky a nezbývá mnoho času. Český zákon sice obsahuje přechodná ustanovení, ale i tak je nej­vyšší čas se na no­vou regulaci a první audit připravit. V tomto článku se pokoušíme přiblížit, jak se na no­vou certifikaci mohou připravovat výrobci elektřiny a tepla z bioplynu a pevné biomasy v zařízeních zprovozněných před rokem 2021. Necháváme tedy malinko stranou sektor biopaliv pro dopravu a biokapalin a pouze okrajově zmiňujeme pro­ble­ma­tiku úspor emisí skleníkových plynů. Nevěnujeme se také výrobnám biometanu, kterých je v Česku zatím jen malý počet, ať již vyrábí biometan, který skončí v dopravě nebo jako palivo při výrobě elektřiny a tepla. 
ne 16.1.2022 - Zprávy iDNES.cz - Přehled nej­novějších událostí z domova i ze světa
Itálie bývala v Evropě průkopníkem jaderné ener­ge­tiky, po haváriích v Černobylu a Fukušimě naopak stanula v čele těch zemí, které se od ní odvracely. Jako jediná ze skupiny zemí G7 dnes nemá žádnou jadernou elektrárnu. Tomu ale odpo­vídají i potíže, které teď Italové řeší. Země je druhým nej­větším dovozcem elektřiny na světě. Rostoucí účty za energie tak pociťuje zvláště bolestně. Vrací se tak debaty o jaderné ener­ge­tice. 
so 15.1.2022 - Hos­po­dář­ské noviny
V bodech svého programu, které se týkají přírody, ener­ge­tiky či zemědělství, je současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS) obsáhlejší i konkrét­­nější než předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO). Slibuje například dva nové národní parky, tisíce mokřadů... 
so 15.1.2022 - Zprávy iDNES.cz - Přehled nej­novějších událostí z domova i ze světa
Páteční rozhodnutí vlády o pracovní karanténě pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách kritizují hejtmani z hnutí ANO. Podle ústeckého hejtmana Jana Schillera (ANO) hejtmani s vládou řešili zabezpečení svozu odpadu, dopravy, vodárenství a ener­ge­tiky, což se v rozhodnutí vlády nijak neobjevilo. 
so 15.1.2022 - Zprávy iDNES.cz - Přehled nej­novějších událostí z domova i ze světa
Několik desítek českých aktivistů protestuje v polském městečku Bogatynia proti hnědouhelnému dolu Turów. Hlídají je polští policisté, na místě je i ochranka z dolu a elektrárny. Aktivisté očekávají střety s místními horníky a odboráři, kteří se od rána na místě srocují také. 
so 15.1.2022 - Názory | Lidovky.cz - aktuální zprávy
Evropská centrální banka otevřeně připustila, že zelená transformace má proinflační vliv a energie hned tak nezlevní. A Němcům teprve nyní začíná do­chá­ze­t, co vlastně je vypnutí jádra bude stát. 
so 15.1.2022 - České noviny - eko­nomika
Paříž - Celosvětová poptávka po elektřině vzrostla loni o šest pro­cent, tedy 1500 terawattho­din (TWh). V pro­centech byl růst nej­vyšší od zotavení z globální finanční krize v roce... 
pá 14.1.2022 - Zprávy iDNES.cz - Přehled nej­novějších událostí z domova i ze světa
Naplněnost evropských zásobníků plynu ve středu klesla pod 50 pro­cent. Jde o rekord, většinou se zásoby dostanou pod tuto hodnotu v polovině února. Informuje o tom agentura Bloomberg ale i ruský státní ener­ge­tický kolos Gazprom, který k celé situaci přispívá nemalým dílem. 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e