Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 425 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
út 9.3.2021 - Nevidi­telný pes
Dovolím si volně navázat na komentář Kateřiny Lhotské Klimatičtí aktivisté chtějí firmy vyhladovět, který zde na Nevidi­telném psu vyšel 27. února. Popisuje v něm dopisy aktivistických organ­iza­cí bankám a pojišťovnám, v nichž ultimativně požadují, aby zastavily financování a podporu společnostem, které využívají fosilní zdroje energie. 
út 9.3.2021 - TZB-info
Přestože se život pomalu vrací do zaběhnutých kolejí, mnoho lidí kvůli krizi přišlo o práci, má nižší plat nebo jsou závislí na ošetřovném ve výši 60 % příjmu. 
út 9.3.2021 - TZB-info
Obrovský zájem o modern­iza­ční fond ukazuje, že Česko je na změnu ener­ge­tiky připravené. Začátkem dubna odstartují první ostré výzvy. 
po 8.3.2021 - České noviny - eko­nomika
Praha - Vláda dnes schválila koncepci dopravní politiky do roku 2027. Jejím cílem je snížení eko­lo­gické a ener­ge­tické náročnosti tuzemské dopravy, jejího udrži­telného plánování a... 
po 8.3.2021 - Lidovky.cz - zprávy z domova i ze světa
Na programu jednání bylo mimo jiné vyplacení odměn pro zdravotníky v nemocnicích, prodloužení termínu pro podání daňového přiznání, prodloužení nulové sazby DPH na respirátory nebo vy­hod­no­cení naplňování státní ener­ge­tické koncepce. 
po 8.3.2021 - Názory – OEnergetice.cz
Blíží se desáté výročí havárie v jaderné elektrárně Fukušima I. Je tak vhodná doba se podívat, jak se pokročilo v likvidaci následků havárie, rekon­struk­ci zasažených oblastí a obnově japonské jaderné ener­ge­tiky. Téměř v době výročí došlo nedaleko Fukušimy pod mořem opět k silnému zemětřesení. 
po 8.3.2021 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Dekarb­oni­zace výroby tepla bude v nad­chá­ze­jících letech nezbytnou součástí aktivit snížování emisí oxidu uhličitého. Současné generace lehkovodních reaktorů a pokročilé reaktory příští generace by mohly významně pomoci při dekarb­oni­zaci sektoru výroby tepla. 
po 8.3.2021 - Zprávy iDNES.cz - Přehled nej­novějších událostí z domova i ze světa
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v pondělí vydal povolení k umístění nového jaderného zdroje v Dukovanech. Informovala o tom společnost ČEZ, jejíž dceřiná firma Elektrárna Dukovany II má přípravu stavby na starosti. SÚJB se rozhodoval na základě dokumentace, která řeší například dopady bloku na životní prostředí a na obyva­telstvo. 
po 8.3.2021 - České noviny - eko­nomika
Praha - Společnost Elektrárna Dukovany II ze skupiny ČEZ dnes získala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení k umístění nového jaderného zdroje v Dukovanech. ČTK... 
po 8.3.2021 - TZB-info
Autoři analyzují možnost spalovat zemní plyn s příměsí vodíku v plynových spo­třebičích. Uvedeny jsou kladné a záporné stránky obsahu vodíku v zemním plynu a doporučení pro jeho přimíchávání do distribuční soustavy zemního plynu. Převzato z časopisu Plyn s laskavým svolením redakce. 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e