Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 420 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
po 8.3.2021 - TZB-info
Autoři analyzují možnost spalovat zemní plyn s příměsí vodíku v plynových spo­třebičích. Uvedeny jsou kladné a záporné stránky obsahu vodíku v zemním plynu a doporučení pro jeho přimíchávání do distribuční soustavy zemního plynu. Převzato z časopisu Plyn s laskavým svolením redakce. 
ne 7.3.2021 - Teplárenství – OEnergetice.cz
Evropská komise schválila slovenské plány na podporu výroby elektrické energie z vysoce účinných ko­ge­ne­račních zařízení napojených na systémy dálkového vytápění. Na podporu těchto zdrojů má jít přes jednu miliardu EUR. Podpora nebude udělována zařízením využívající uhlí. 
ne 7.3.2021 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Aby Japonsko dosáhlo svého cíle uh­líkové neutrality do roku 2050, bude muset podle Mezinárodní ener­ge­tické agentury (IEA) začít nej­později v roce 2030 prudce snižovat emise CO2. Kromě rozvoje obnovi­telných zdrojů či restartu jaderných reaktorů bude dle IEA nutné zrychlit reformu trhů s plynem a elektřinou. 
so 6.3.2021 - INFO.CZ
KOMENTÁŘ JANA BARTÁKA | Evropa si dala za cíl dosáhnout uh­líkové neutrality v roce 2050. Abychom si uvědomili, jak zásadní změnu tento cíl představuje, připomeňme, že uh­líková neutralita znamená nulo­vou uh­líko­vou stopu, tedy množství uvolněného uh­líku v procesu výroby všeho, co v Evropě spo­třebujeme, musí být kompen­zováno pohlcením stejného množství uh­líku buď přírodními nebo techno­­lo­gickými cestami. 
so 6.3.2021 - Nevidi­telný pes
„Ochrana klimatu“, jakožto politický panel světové levice, vykazuje úplně všechny znaky sektářství. Hlásá konec světa, který prý můžeme vhodným životním stylem oddálit a učí bojovat s přírodními živly, které chce spoutat v životadárnou energii. Středobodem klimatického kléru je trojjediný bůh a jeho sluneční, větrná a vodní energie. 
so 6.3.2021 - Nevidi­telný pes
Spor o plynovo­d Nord Stream II ukazuje, že si německá vláda uvědomuje, že nemůže vsadit jen na obnovi­telné zdroje. Jen to z taktických důvodů chtěla utajit. Což se nepovedlo. Naopak se zatím daří tajit, že emise z plynu jsou srovna­telné s uhlím. 
so 6.3.2021 - TZB-info
Uhelné regiony budou moci čerpat zvláštní podporu z evropských fondů. Jak tyto peníze hodlají využít? V plánu je například plo­voucí solární elektrárna, která má vytvořit nová pracovní místa a zajistit výrobu zelené energie. 
pá 5.3.2021 - České noviny - eko­nomika
Berlín - V Německu se loni poprvé vyrobilo více energie z větru než z uhlí. Podíl obnovi­telných zdrojů energie na výrobě proudu se dostal na rekordních 47 pro­cent ze 42,3 pro­centa v roce... 
pá 5.3.2021 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Větrné elektrárny se v USA již druhým rokem v řadě umístily mezi všemi zdroji elektrické energie na první příčce z pohledu růstu instalovaného výkonu. Loňský rok byl přitom rekordní, a do provozu byly uvedeny větrné turbíny o zhruba dvojnásobném výkonu ve srovnání s průměrem z předchozích pěti let. 
pá 5.3.2021 - Nevidi­telný pes
Konec využívání uhlí pro účely výroby elektřiny a tepla už v roce 2033 navrhuje po některých dalších ministrech také ministerstvo financí vedené Alenou Schillero­vou. 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e