Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 306 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
st 25.11.2020 - Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití
Bioener­ge­tika je nej­rozšíře­nější obnovi­telný zdroj, přestože v obecném povědomí našim představám dominují spíše foto­voltaické panely na střechách domů nebo větrné parky u našich západních sousedů. Biomasa obstarává větší polovinu z necelé pětiny energie, kterou v Evropské unii zajišťují obnovi­telné zdroje: 17,5 % spo­třeby energie v roce 2017 v EU bylo z obnovi­telných zdrojů a bioenergie se na této obnovi­telné energii podílela téměř z 60 %. Je to dáno hlavně tím, že sektor vytápění je zodpovědný za většinu naší spo­třeby energií a zrovna v něm hraje biomasa mezi ostatními obnovi­telnými zdroji prim. Zahrnuje to jak spalování palivového dřeva přímo v domácnostech, tak zásobování dálkovým teplem vyrobeným ve výtopnách nebo teplárnách jako například u nás v Třebíči, Kutné Hoře nebo Dobrušce. Jakým způsobem se dominance biomasy promění v následujících dekádách ukáže teprve čas. 
st 25.11.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Česko stále neplní evropský požadavek na ener­ge­tické úspory stanovený pro roky 2014 až 2020. Vyplývá to ze zprávy o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů ener­ge­tické účinnosti, kterou schválila vláda. Pomůže při plnění tohoto cíle fond... 
st 25.11.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
První čtení novel d­vou důležitých ener­ge­tických zákonů zařadila Poslanecká sněmovna na program své 62. schůze, která byla zahájena zhruba před měsícem, 20. října 2020. V případě ener­ge­tického zákona se projednávaná novela týká především ochrany... 
st 25.11.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Nestandardní průběh letošního roku a zejména nej­istota týkající se dalšího vývoje epidemie poznamenává aktivity, které vedou ke snížení nákladů na energie. V dobách růstu cen elektřiny záleželo především na tom, kdo ji spo­třebi­teli dodává. Letos se... 
st 25.11.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Americká administrativa schválila nevadský solární projekt Gemini, který by mohl být jednou z nej­větších amerických solárních elektráren. Přípravy trvaly několik let a výsledek se setkal nej­en s chválou a souhlasem, ale i s ostrou kritikou.... 
st 25.11.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Mnoho prů­my­slových procesů vyžaduje velké množství tepla a mecha­nické energie. V EU se prů­my­sl podílí více než 27 pro­centy na konečné spo­třebě energie. Proto jsou maji­telé i provozova­telé motivováni k úsporám nákladů â?’ a spolu­ s tím k ochraně... 
st 25.11.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Letos v létě představila Evropská komise historicky první evropskou vodíko­vou strategii. Jejím cílem má být podpora dekarb­oni­zace při výrobě energie, v prů­my­slových odvětvích i dopravě. Pomůže také většímu prosazení e-aut s palivovými články? Kdy se... 
st 25.11.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Přední uhelné společnosti si už dlouho brousí zuby na stovky miliard, které bude vláda rozdělovat na zelené projekty z tzv. modern­iza­čního fondu. Plány firem jako ČEZ nebo Sokolovská uhelná na výstavbu velkých foto­voltaických parků jsou nyní ale v... 
st 25.11.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Pro všechny nové stavební projekty, které získaly stavební povolení po 1. lednu 2020, platí přís­nější pravidla. Při kolaudaci budou muset stavby splňovat takzvaný nízkoener­ge­tický standard. Opatření nové směrnice EU se týká všech nově zahájených... 
út 24.11.2020 - Teplárenství – OEnergetice.cz
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) odmítá kritiku připravovaného Modern­iza­čního fondu (MdF), ve kterém mají být pro česko­u ener­ge­tiku z prodeje emisních povolenek k dispozici desítky miliard korun. 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e