Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 321 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
st 2.12.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Na začátku minulého měsíce v Německu proběhly další aukce na podporu výstavby obnovi­telných zdrojů. Konkrétně šlo o společnou aukci pro solární a větrné elektrárny a sa­mo­stat­nou aukci pro zdroje spalující biomasu. Ani jedna z aukcí nepřinesla žádné zásadní překvapení, kdy do společnou aukci opět zcela ovládly pouze solární elektrárny a o biomasu investoři nej­eví velký zájem. 
st 2.12.2020 - INFO.CZ
KOMENTÁŘ JANA BARTÁKA | Čísla, pro­centa, grafy. Jsme jimi zavaleni, nasyceni, přesyceni. Myslím, že jen málo lidí se skutečně zamyslí nad čísly, která na nás média denně chrlí. Miliony, miliardy, biliony, ať už eur, tun CO2, barelů ropy, metrů krychlových plynu, terawattho­din elektřiny, gigawattů instalovaných solárních panelů nebo větrných elektráren. Čísla a grafy mají přesvědčit a podpořit argumenty pisa­tele. Jen málokdo je ale dá do širších souvislostí. 
st 2.12.2020 - Lidovky.cz - zprávy z domova i ze světa
U Trutnova v roce 2022 vznikne unikátní výstavní prostor pro moderní umění, který je schopen pojmout i rozměrově obrovská díla. Galerie EPO1 cílí nej­en na region a Českou republiku, ale do budoucna chce být vý­znam­nou institucí minimálně ve středoevropském kontextu. 
st 2.12.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Pokud budou z tendru na dostavbu Dukovan už předem vyloučeny firmy z Ruska a Číny, mohli bychom dostat nabídku jen od jednoho či d­vou zájemců, obává se elektrárenská firma ČEZ. "Jednáme s pěti potenciálními dodava­teli, není však jasné, jaká nakonec... 
st 2.12.2020 - TZB-info
Češi příští rok mírně ušetří za energie, když ceny plynu i elektřiny klesnou v jednotkách pro­cent. Trend v delším časovém období pak bude záležet na dopadech pandemie covid-19. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. 
st 2.12.2020 - TZB-info
Zvyšující se tlak na postupné nahrazování uhelných paliv jinými zdroji energie se začíná projevovat také v sektoru vytápění domácností. Oproti roku 2015 se spo­třeba tohoto paliva při vytápění domácností snížila téměř o 20 %. 
út 1.12.2020 - České noviny - eko­nomika
Most - Hlubinná těžba uhlí na Mostecku definitivně končí. Vstupní chodby do dolu ČSA uzavřely betonové zdi. Uzávěra vstupu do šachty musí v budoucnu odolat tlaku vody, která zbytko­vou... 
út 1.12.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Zástupci více než 300 obcí či malých a středních podniků žádají více peněz na komunitní ener­ge­tiku z Modern­iza­čního fondu. Ve výzvě oslovily vládu, ministerstvo životního prostředí (MŽP) a několik dalších resortů, aby zvýšily alokaci na tyto projekty. Signatáři kritizují, že programový dokument fondu vyhrazuje na komunitní ener­ge­tiku jen 1,5 pro­centa svých zdrojů. 
út 1.12.2020 - Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití
Středisko ZD Haňovice, které propojuje živočišnou a rostlinnou pro­duk­ci, s pěstováním rajčat a bioplyno­vou stanicí, získalo zaslouženou pozornost a je příkladem dobré praxe. A protože jsme na naše členy hrdí, vyzpovídali jsme předsedu v letošním roce oceněného střediska Ing. Petra Koukala a Ing. Davida Čulíka, vedoucího bioplynové stanice a technika pro ener­ge­tiku a životní prostředí, abychom mohli nahlédnout do jejich provozních zkušeností a jak se projekt vyvíjel krok za krokem. 
út 1.12.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Každoroční cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) zlevní domácnostem elektřinu o necelá dvě pro­centa. Méně nadšené už jsou firmy, jimž elektřina zdraží o šest až 11,5 pro­centa. Důvodem je to, že podniky zaplatí na zvýšení plateb za... 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e