Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 319 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
pá 27.11.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
Studentky České zemědělské univerzity dnes vysadily stromky do půdy po rekultivacích obohacené o biouhel. Materiál má pomoci snížit uvolňování oxidu uhličitého do ovzduší, zvýšit kvalitu půdy a pomoci zadržet vodu v krajině. Vědecký experiment, který má význam biouhlu potvrdit, se realizuje u Strupčic na Chomutovsku na rekultivovaném území Vršanské uhelné. 
pá 27.11.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Americká poradenská společnost WoodMac vydala no­vou zprávu o vývoji nákladů nových zdrojů v Asijsko-pacifickém regionu. Z údajů vyplývá, že se země jako Jižní Korea, Thajsko a Vietnam připojí již v příštím roce k Indii a Austrálii, kde jsou náklady na projekty z obnovi­telných zdrojů nižší než nové uhelné elektrárny. 
pá 27.11.2020 - Názory – OEnergetice.cz
Tento krátký seriál shrnuje témata související s procesem dekarb­oni­zace české ener­ge­tiky. Autor společně s týmem Fakta o klimatu podrobněji analyzoval některé ze studií uvedených v minulém dílu. Ty byly dále doplněny o scénář, který minulý pátek vydala organ­iza­ce Ember. 
pá 27.11.2020 - České noviny - eko­nomika
Praha - Soutěž Českých 100 nej­lepších po jedenácté vyhrála společnost Škoda Auto. Na dalších d­vou místech se stejně jako loni umístily ener­ge­tická společnost ČEZ a pojišťovna Kooperativa.... 
pá 27.11.2020 - Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití
Přepracovaná evropská směrnice na podporu využívání energie z obnovi­telných zdrojů z roku 2018 přináší ambicióz­nější cíle, které pomohou transformaci ener­ge­tiky, zároveň však klade nové požadavky. Jedním z nich jsou kritéria udrži­telnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro elektřinu a vytápění z pevné biomasy a bioplynu. Nejde o úplnou novinku. Podobná pravidla platí již dnes pro biopaliva jako je třeba bioetanol nebo biometan, pokud se spo­třebují v dopravě. Evropská le­gis­la­tiva pro příští deseti­letí tato pravidla rozšiřuje na výrobu elektřiny, vytápění a chlazení z pevné biomasy a bioplynu. Dotknou se tedy poprvé velkých tep­lá­ren spalujících štěpku nebo slámu a také bioplynových stanic. 
pá 27.11.2020 - Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití
Zemědělství se podílí z 6,5 % na emisích skleníkových plynů v Česku. Jde o 8,6 milionů tun CO2ekv. za rok, což vychází asi na 810 kg na obyva­tele ročně. Emise plynů přispívající ke změně klimatu pochází v zemědělství především z chovů hos­po­dář­ských zvířat v podobě metanu a také z obdělávání půdy. Jednou z možností, jak snižovat emise skleníkových plynů v zemědělství, jsou bioplynové stanice. Zpracování kejdy a dalších statkových hnojiv v bioplynce emisím předchází. Digestát, který je jedním z pro­duk­tů zpracování biomasy v bioplynové stanici, slouží jako organické hnojivo, díky kterému lze snížit spo­třebu minerálních hnojiv, jejichž prů­my­slová výroba je velmi ener­ge­ticky náročná. 
pá 27.11.2020 - TZB-info
Podpůrné programy na ukončení provozu zastaralých zdrojů tepla s vysokými emisemi přinášejí ovoce. Snížené znečištění ovzduší z pohledu vytápění nemá na svědomí jen zvyšující se průměrná teplota vzduchu. 
čt 26.11.2020 - České noviny - eko­nomika
Praha - Dozorčí rada ener­ge­tické společnosti ČEZ prodloužila předsedovi představenstva a generálnímu ředi­teli firmy Danielu Benešovi mandát na další čtyřleté období. Současné mu... 
čt 26.11.2020 - ERÚ
čt 26.11.2020 - Zprávy z ČR
Chvaletice (Par­du­bicko) - Aktivisté Greenpeace, kteří v říjnu 2016 protestovali na chladicí věži elektrárny Chvaletice, odmítli dohodu o vině a trestu. Chtějí se bránit u soudu. Pětice... 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e