Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 257 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
čt 17.9.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Areál Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR ve vilové čtvrti na pražské Ořechovce má bohatou historii, jež je vý­znam­nou součástí dějin zahraničně-eko­nomických vztahů bývalého Československa. Za první republiky tady sídlil výzkumný ústav Spojených cukrovarů pražských, který se velko­u měrou zasloužil o to, že se Československo na dlouhá deseti­letí stalo velmocí v exportu cukrovarů. 
st 16.9.2020 - ERÚ
st 16.9.2020 - ERÚ
st 16.9.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
Podíl elektrické energie z uhlí by měl v Polsku do roku 2040 klesnout až na pouhých 11 %. Polovina výrobní kapacity by pak měla po­chá­ze­t z bezemisních zdrojů. Klíčem by přitom měl být rozvoj offshore větrných elektráren a jaderné ener­ge­tiky, předpo­kládá aktual­izo­vaný návrh Polské ener­ge­tické politiky do roku 2040. 
st 16.9.2020 - Názory – OEnergetice.cz
Blíží se doba odstavení německých jaderných elektráren a uzavření řady uhelných bloků u našich sousedů. Zároveň jedná naše uhelná komise o doporučených termínech a podmínkách zavírání uhelných elektráren u nás. V Evropské unii sílí tlak na přechod k nízkoemisní ener­ge­tice a rostou ceny emisních povolenek. 
st 16.9.2020 - Teplárenství – OEnergetice.cz
Společnost Elektrárny Opatovice požádala o výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku. Aby mohla v tomto ukaza­teli plnit pravidla platná od roku 2021, musela by vynaložit vysoké náklady, ale vliv na životní prostředí by byl jen malý, uvedla na dotaz ČTK mluvčí elektrárny Hana Počtová. Zároveň podala společnost žádost o výjimku pro limity rtuti. 
st 16.9.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
Energetická skupina ČEZ začala hledat zájemce o svých pět polských firem. Jsou mezi nimi i černouhelné elektrárny Skawina a Chorzów, které jsou zároveň teplárnami. Jde o součást strategie, kterou firma schválila loni. Po obdržení písemného potvrzení zájmu investorů je ČEZ vyzve k podání nezávazné nabídky. ČEZ o tom dnes informoval na webu. 
st 16.9.2020 - České noviny - eko­nomika
Praha - Energetická skupina ČEZ začala hledat zájemce o svých pět polských firem. Jsou mezi nimi i černouhelné elektrárny Skawina a Chorzów, které jsou zároveň teplárnami. Jde o součást... 
út 15.9.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Energetické firmy po šoku z pandemie více investují do obnovi­telných zdrojů, jako je vodík a další nízkouh­líkové alternativy. Fosilní paliva ale zůstanou v blízké budoucnosti dominantní. Na virtuálním jednání Platts APPEC 2020 se na tom shodli zástupci ener­ge­tického sektoru. 
út 15.9.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Hlavním pilířem ener­ge­tiky v Olomouckém kraji je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně na Šumpersku, která se na celko­vém instalovaném výkonu elektráren v kraji podílí bezmála 63 pro­centy a na pro­duk­ci elektrické energie 40 pro­centy. Až s velkým odstupem následují parní, plynové, spalovací, foto­voltaické, vodní a větrné elektrárny. 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e