Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 370 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
po 30.3.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Energetická společnost ČEZ využije vloni v listopadu dohodnutou exkluzivní opci a získá většinový podíl 51 pro­cent ve společnosti Geomet. Tato firma, dosud stopro­centně vlastněná australskou těžební společností European Metal Holdings (EMH), má... 
po 30.3.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Do sporu o desetipro­centní podíl v jednom z nej­větších dodava­telů energií, firmě Bohemia Energy, se vkládá silný hráč. Spory za Tomáše Bártu, který se o podíl řadu let soudí, nově povede investiční skupina Natland Tomáše Rašky. Pokud uspěje, většina... 
po 30.3.2020 - TZB-info
Je výhodné uplat­nit zóno­vou regulaci v jednotlivých v místnostech, zejména v rodinných domech? V příspěvku je výsledek analýzy vlivu zónového vytápění při d­vou různých typech předávání tepla na vnitřní operativní teplotu v jednotlivých analyzovaných zónách, které mají společnou dělicí kon­struk­ci. 
ne 29.3.2020 - Evropská Unie – OEnergetice.cz
Kombinace vlivu Brexitu a nižší poptávky po energii spojené s pandemií koronaviru by měla umožnit EU jako celku i mnoha členským státům dosáhnout svých cílů do roku 2020 v oblasti obnovi­telných zdrojů. Uvádí to server ICIS na základě svého modelu. 
ne 29.3.2020 - TZB-info
Úryvek z knihy „Topení a větrání obydlí lidských“ z roku 1891, pojednávající poutavým, a překvapivě aktuálním způsobem o dřevu, jako palivu. Užitečné informace zde získají především maji­telé krbů a kamen. 
ne 29.3.2020 - TZB-info
Operátor trhu (OTE) zveřejnil měsíční zprávu za únor. Ceny elektřiny a plynu na spotovém trhu byly v únoru stabilní a držely se na velmi nízké úrovni. Vzrostl počet odběrných míst obou komodit. Domácnosti s cenami ze spotového trhu měly v únoru skvělé ceny elektřiny i plynu. 
so 28.3.2020 - Evropská Unie – OEnergetice.cz
Průmysl, elektrárny, letecké společnosti a další ostatní účastníci systému Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS) musí do konce měsíce reportovat celko­vé množství vypuštěných emisí CO2. Odpovídající množství emisních povolenek pak musí dle pravidel EU do 30. dubna odevzdat. 
so 28.3.2020 - Byznys zprávy | Lidovky.cz - aktuální zprávy
Jak se omezil provoz továren, je náhle na trhu nadbytek eletřiny. To však neznamená, že z toho budou těžit všechny domácnosti. Důvodem jsou minulé roky, kdy elektřina zdražovala, a proto i dodava­telé raději nakupovali dopředu - tedy z dnešního pohledu za vyšší ceny. 
pá 27.3.2020 - České noviny - eko­nomika
Praha - Energetická společnost ČEZ bude s australskou společností European Metals Holdings (EMH) pokračovat v přípravě těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Firma Severočeské doly... 
čt 26.3.2020 - České noviny - eko­nomika
Varšava - Polské ministerstvo klimatu povolilo státní ener­ge­tické skupině PGE rozšířit provoz na hnědouhelném dolu Turów, aby zajistilo ener­ge­tické dodávky pro tamní elektrárnu, která... 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e