Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 368 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
so 4.4.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
V úterý byly uzavřeny dvě z šesti zbylých uhelných elektráren ve Spojeném království. Elektrárny o celko­vém instalovaném výkonu přesahujícím 3 GW byly v provozu téměř 50 let. Jednu ze zbylých čtyrech uhelných elektráren vlastní i česká skupina Energetický a prů­my­slový holding (EPH). 
pá 3.4.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Na začátku března v Německu proběhlo druhé letošní kolo sa­mo­stat­ných aukcí na výstavbu velkých solárních a větrných elektráren. Oproti minulému kolu z února se ceny téměř nezměnily, solární elektrárny zaznamenaly mírný nárůst, větrné naopak nepatrný pokles. Mírné změny, které vyvolala pandemie koronaviru, však nastaly v případě procedury vy­hod­no­cení aukcí. 
pá 3.4.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Slovensko, které mělo na přelomu dubna a května pořádat historicky první aukci na podporu pro obnovi­telné zdroje energie (OZE), plánovanou aukci zrušilo. Důvodem je koronovirová epidemie, která by, dle slovenského Ministerstva hos­po­dář­ství, mohla způsobit znevýhodnění některých zájemců o podporu. Slovenské ministerstvo aukce na na státní podporu výstavby zařízení pro­duk­ujících elektřinu z obnovi­telných zdrojů vyhlásilo 4. 
pá 3.4.2020 - Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití
V rámci obnovi­telných zdrojů energie v Evropské unii pro­duk­uje nej­více bioener­ge­tika. V obecném povědomí přitom převládají spíše foto­voltaické panely na střechách domů nebo větrné parky našich západních sousedů. Jakým způsobem se dominance biomasy změní v následující dekádě, ukáže teprve čas. 
čt 2.4.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Klesající náklady na výrobu vodíku za použití elektřiny z větrných či solárních elektráren nabízí podle výzkumníků z BloombergNEF (BNEF) slibnou cestu ke snížení emisí skleníkových plynů v některých z nej­více závislých sektorů na fosilních palivech, jako jsou ocelářský a cementárenský prů­my­sl či nákladní a lodní doprava. 
st 1.4.2020 - České noviny - eko­nomika
Dukovany (Třebíčsko) - V Jaderné elektrárně Dukovany prodlouží společnost ČEZ odstávku třetího bloku o měsíc do začátku května. Blok nevyrábí elektřinu od 25. ledna. Podle dřívějších... 
st 1.4.2020 - Evropská Unie – OEnergetice.cz
Představi­telé 27 členských států EU souhlasili s návrhem, aby balíček na podporu rozpohybování eko­nomiky po skončení koronavirové krize obsahoval projekty a investice v oblasti boje proti změnám klimatu. Před uplynulým víkendem se premiéři unijních zemí na šestiho­dinové videokonferenci shodli na plánu, jak pomoci eko­nomice, až ustoupí pandemie koronaviru. 
st 1.4.2020 - České noviny - eko­nomika
Praha - Konečná cena elektřiny a plynu pro české domácnosti bude i přes aktuální významný pokles velko­obchodních cen klesat až za určitý čas a postupně. Vše závisí na délce trvání... 
út 31.3.2020 - E15.cz - Zprávy
Evropská komise schválila plán nej­větší polské rafinerské společnosti PKN Orlen na převzetí polské elektrárenské firmy Energa. Oznámila to PKN, která je také maji­telem českého Unipetrolu. 
út 31.3.2020 - Evropská Unie – OEnergetice.cz
Dle pre­dikcí předních analytických firem emise skleníkových plynů v zařízeních zařazených do Evropského systému obchodování s povolenkami v roce 2019 poklesly ve srovnání s rokem 2018 o přibližně 7,2 %. Systém obchodování s emisemi, který v Evropské unii funguje již od roku 2003, má eko­nomicky výhodným způsobem snižovat emise skleníkových plynů z prů­my­slových zařízení a ener­ge­tiky. 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e