Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 372 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
út 31.3.2020 - E15.cz - Zprávy
Bývalý ministr prů­my­slu a obchodu Martin Kuba opustil společný byznys s polostátní ener­ge­tickou společností ČEZ. Ta od něj a jeho d­vou společníků odkoupila zbylý 49pro­centní podíl ve firmě ČEZ LDS, která se specializuje na lokální distribuční systémy. Dokončení transakce vyplývá z obchodního rejstříku. 
út 31.3.2020 - TZB-info
Od 1. října 2020 platí zákaz uhelných paliv v Praze. Týká se většiny spalovacích zdrojů tepla, které neumožňují přechod na dřevo. 
út 31.3.2020 - TZB-info
Vyhláška č. 78/2013 Sb. o ener­ge­tické náročnosti budov je prováděcím předpisem zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a stanovuje postup hodnocení ener­ge­tické náročnosti budov a závaznou podobu průkazu ener­ge­tické náročnosti budovy. Hlavními cíli současné novel­iza­ce vyhlášky je zefektivnění hodnocení ener­ge­tické náročnosti budov na základě zkušeností z předchozích let, zvýšení kvality a kredibility zpracovávaných průkazů ener­ge­tické náročnosti budov, včetně zvýšení přehlednosti a využi­telnosti PENB k ener­ge­tické optimal­iza­ci budov. Současně je novel­iza­ce využito k implementaci evropské směrnice o ener­ge­tické náročnosti budov EPBD III. 
po 30.3.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Světový instalovaný výkon větrných elektráren v loňském roce vzrostl o více než 60 GW na 651 GW. Nejvíce pevninských elektráren vyrostlo v Číně a v USA. Rostoucí podíl zaznamenávají také instalace offshore větrných elektráren. Předpověď GWEC na rok 2020 činí dokonce 76 GW nového výkonu, ovšem bez zahrnutí dopadů onemocnění COVID-19. 
po 30.3.2020 - E15.cz - Zprávy
Další termín v plánované výstavbě jaderného bloku padl. Původně měly stát a polostátní firma ČEZ podepsat rámco­vou smlouvu do konce minulého roku, poté vedení firmy ohlásilo březen a nyní cílí ener­ge­tický gigant na červen. 
po 30.3.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
Podle nové zprávy ně­ko­li­ka­ environ­mentálních skupin se Japonsko a Čína stávají hnací silou spalování uhlí na celém světě, zatímco Spojené státy americké a Evropa pokračují v odklonu od tohoto ener­ge­tického zdroje. V roce 2019 byl zaznamenán světový přírůstek instalovaného výkonu uhelných elektráren ve výši 34,1 GWe. 
po 30.3.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Energetická společnost ČEZ využije vloni v listopadu dohodnutou exkluzivní opci a získá většinový podíl 51 pro­cent ve společnosti Geomet. Tato firma, dosud stopro­centně vlastněná australskou těžební společností European Metal Holdings (EMH), má... 
po 30.3.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Do sporu o desetipro­centní podíl v jednom z nej­větších dodava­telů energií, firmě Bohemia Energy, se vkládá silný hráč. Spory za Tomáše Bártu, který se o podíl řadu let soudí, nově povede investiční skupina Natland Tomáše Rašky. Pokud uspěje, většina... 
po 30.3.2020 - TZB-info
Je výhodné uplat­nit zóno­vou regulaci v jednotlivých v místnostech, zejména v rodinných domech? V příspěvku je výsledek analýzy vlivu zónového vytápění při d­vou různých typech předávání tepla na vnitřní operativní teplotu v jednotlivých analyzovaných zónách, které mají společnou dělicí kon­struk­ci. 
ne 29.3.2020 - Evropská Unie – OEnergetice.cz
Kombinace vlivu Brexitu a nižší poptávky po energii spojené s pandemií koronaviru by měla umožnit EU jako celku i mnoha členským státům dosáhnout svých cílů do roku 2020 v oblasti obnovi­telných zdrojů. Uvádí to server ICIS na základě svého modelu. 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e