Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 387 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
po 25.1.2021 - Nevidi­telný pes
Zdá se, že na začátku roku 2021 se ener­ge­tičtí aktivisté někde ukryli. Jako by na ně dopadl covidový lockdown. Možná to má ale ještě další příčinu. Počasí v prvních d­vou týdnech ledna způsobilo, že v Evropě došlo několikrát málem k blackoutu. 
po 25.1.2021 - Hos­po­dář­ské noviny
Firmy sice mají na podávání žádostí ještě deset dní, už nyní je ale jasné, že zájem o peníze z modern­iza­čního fondu bude obrovský. Na Státním fondu životního prostředí se zatím sešlo 220 projektů za 160 miliard korun. Ne na všechny se ale dostane.... 
po 25.1.2021 - TZB-info
Posílení práv spo­třebi­telů na ener­ge­tickém trhu řeší vláda zatím bez výsledku od roku 2018. Pokud Sněmovna koncem ledna nepustí novelu ener­ge­tického zákona do dalšího projednání, zůstane energošmejdům volné pole působnosti na další roky. 
po 25.1.2021 - Hos­po­dář­ské noviny
Pod slovem odkaliště si člověk nej­častěji vybaví nevábnou plochu plnou popílku či jiného prů­my­slového odpadu. Z odkališť naproti chvaletické elektrárně je však dnes spíše svérázná divočina. Na místě, kam se do sedmdesátých let ukládal mazlavý odpad... 
ne 24.1.2021 - Teplárenství – OEnergetice.cz
Ke snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení ener­ge­tické efektivity i růstu podílu obnovi­telných zdrojů (OZE) v následující dekádě má pomoci Modern­iza­ční fond. Programový dokument fondu v pondělí projedná vláda. Popisuje devět oblastí, kam půjde kolem 150 miliard korun z prodeje emisních povolenek, v závislosti na jejich ceně. Dokument vládě předloží ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). 
ne 24.1.2021 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Globální investice do techno­lo­gií umožňujících dekarb­oni­zaci ener­ge­tiky, mezi které patří obnovi­telné zdroje energie, úložiště energie, elektro­mobilita či tepelná čerpadla, přesáhly loni poprvé 500 mld. USD. I přes negativní dopad pandemie koronaviru tak došlo k meziročnímu nárůstu o 9 %. Informaci přinesl zahraniční server BloombergNEF (BNEF). 
ne 24.1.2021 - TZB-info
Problematika navrhování a provozu spaloven, tep­lá­ren a výtopen i výměníkových stanic je důležitou oblastí ener­ge­tiky. Nové technické výzvy vyvolává ústup od využívání uhlí a je na ně nutné reagovat i v oblasti technické le­gis­la­tivy, předpisů, kde je žádoucí používat jednotné chápání pojmů, názvů atp. 
ne 24.1.2021 - TZB-info
V roce 2020 dosáhl objem obchodů s elektřinou na krátkodobých trzích s elektřinou OTE nového ročního maxima ve výši 26,85 TWh. Vnitrodenní trh s elektřinou byl 4× vyšší než v roce 2019. Objem obchodů na vnitrodenním trhu s plynem i v roce 2020 překročil hranici 4 TWh. 
so 23.1.2021 - Ekonomika iDNES.cz - Nejnovější zprávy z eko­nomiky
Miliardář Elon Musk hodlá darovat 100 milionů dolarů tomu, kdo představí nej­lepší koncept techno­­lo­gie na zachycování uh­líku. Spoluzaklada­tel automobilky Tesla už před časem slíbil, že rozdá alespoň polovinu svého majetku. Podle časopisu Forbes se mu to ale zatím nedaří. 
so 23.1.2021 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Faktor využití obnovi­telných zdrojů nezávisí pouze na přírodních podmínkách, ale i na schopnostech přenosové soustavy využít výkon ve správný okamžik. S tím dokáží efektivně pomoci bateriové systémy skladování elektřiny. Nová studie konzultační společnosti LCP zdůrazňuje výhody výrazného zvýšení kapacity bateriových systémů ve Velké Británii. 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e