Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 400 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
pá 24.1.2020 - Zprávy iDNES.cz - Přehled nej­novějších událostí z domova i ze světa
Britská protiteroristická policie zařadila environ­mentální hnutí Extinction Rebellion - Rebelie proti vyhynutí (XR) spolu­ s hnutím Greenpeace do stejného návodu pro boj s extremismem, do něhož patří i neonacistické skupiny. Hnutí hrozí právní odvetou, pokud nebudou z návodu vyškrtnuta a pokud se jim nedostane omluvy. 
pá 24.1.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
Z horního zákona možná zmizí ustanovení, které znemožňuje vládě po dobu pěti let měnit sazby úhrad z vydobytých nerostů. Předpokládá to vládní novela, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Předlohou se budou zabývat hned čtyři výbory v čele s hos­po­dářským. Změna se nebude týkat prvního pěti­letého období, které začalo v roce 2017. 
pá 24.1.2020 - Teplárenství – OEnergetice.cz
Některé členské státy EU doposud nesplnily povinnost odevzdat finální podobu jejich národních klimaticko-ener­ge­tických plánů (NKEP) do konce roku 2019. Seznam zemí, které NKEP odevzdaly, plánuje Komise na svých webových stránkách zveřejnit během nad­chá­ze­jících dnů. Informoval o tom portál Euractiv. 
pá 24.1.2020 - Hospodářské noviny
Fosilní zdroje zajišťují v Česku podle ministra prů­my­slu a obchodu Karla Havlíčka polovinu elektřiny a 60 pro­cent tepla. Tuzemská ener­ge­tika proto stojí před velko­u proměnou. Nejde jen o plány, jak nahradit výpadek uhelných elektráren pomocí nových... 
pá 24.1.2020 - Ekonomika iDNES.cz - Nejnovější zprávy z eko­nomiky
Proměna plastů na využi­telné látky zatím v Česku vázne. Novátorské návrhy z jižní Moravy narážejí na le­gis­la­tivu i nedůvěru odborníků. 
čt 23.1.2020 - Zprávy iDNES.cz - Přehled nej­novějších událostí z domova i ze světa
Bělorusko zahájí provoz své první jaderné elektrárny. Zařízení u města Astravec vybudovali Rusové a jeho dokončení před­chá­ze­la řada incidentů. Během výstavby zemřelo několik dělníků a opakovaně se porouchala nádoba reaktoru. Místní obyva­telé mají v živé paměti havárii v nedalekém Černobylu a obávají se, že se situace bude opakovat. 
čt 23.1.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
Předseda vlády Velké Británie Boris Johnson prohlásil, že jeho země již nebude přímo investovat do těžby ener­ge­tického uhlí či uhelných elektráren. V loňském roce se uhelné elektrárny podílely na výrobě elektřiny v zemi pouze něco málo přes 2 %. 
st 22.1.2020 - České noviny - eko­nomika
Londýn - Ceny ropy dnes klesají o více než dvě pro­centa. Zapříčinila to zejména zpráva Mezinárodní agentury pro energii (IEA), která v první polovině roku očekává nadbytek této suroviny... 
st 22.1.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Polsko plánuje aktual­iza­ci zákona zavádějícího pravidla pro stavbu větrných elektráren od obydlí a chráněných oblastí. Větrné turbíny nyní musí být umístěny minimálně v 10krát větší vzdálenosti, než činí jejich nej­vyšší bod. Toto pravidlo zavedené v červnu roku 2016 téměř zastavilo instalace větrných elektráren na pevnině. 
st 22.1.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
Server Bloomberg přišel se zprá­vou, že Německo by mohlo odstavit své uhelné zdroje mnohem dříve, než je naplánovaný rok 2038. Uhelné zdroje by mohly být vytlačeny z ener­ge­tického mixu foto­voltaickými a větrnými zdroji. V minulém týdnu byl představen plán na odstavení uhelných zdrojů v Německu a kompen­zace pro jednotlivé regiony a provozova­tele. 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e