Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 268 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
čt 1.10.2020 - Teplárenství – OEnergetice.cz
Německo se v poledních letech snaží intenzivně snižovat emise, avšak relativně úspěšně se mu to daří pouze v oblasti výroby elektrické energie. Problematické zůstávají především vytápění a doprava, přičemž ke snížení emisí v těchto sektorech má pomoci nová daň, která bude zavedena od příštího roku. 
čt 1.10.2020 - Evropská Unie – OEnergetice.cz
Evropský účetní dvůr vydal v polovině září zvláštní zprávu, ve které zhodnocuje, že bezplatné přidělování povolenek v rámci systému EU ETS bylo třeba lépe zacílit, jelikož nijak nepomohlo dekarb­oni­zaci evropské ener­ge­tiky. Zároveň ve zprávě předkládá doporučení, jak zacílení bezplatné alokace povolenek zlepšit a jak řešit jiné technické záležitosti. 
čt 1.10.2020 - České noviny - eko­nomika
Praha - Energetická skupina ČEZ nepodala přihlášku do aukce kmitočtů pro rychlou mobilní síť 5G. Účast polostátní firma dlouho zvažovala. ČTK to sdělil mluvčí firmy Ladislav Kříž.... 
čt 1.10.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Nový závod společnosti Siemens na výrobu vodíku bude vybudován v Bavorsku. Elektrická energie potřebná pro výrobu vodíku bude po­chá­ze­t výhradně z obnovi­telných zdrojů. Vyrobený vodík bude primárně určen pro spo­třebi­tele v severním Bavorsku a příhraničních oblastech České republiky. Po uvedení do plného provozu bude mít závod výrobní kapacitu 2000 tun vodíku ročně. 
st 30.9.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
Ministerstva životního prostředí a zahraničí dnes odpo­ledne podají podnět k Evropské komisi (EK) kvůli rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów. České úřady jsou přesvědčené o tom, že Polsko v souvislosti s prodloužením a rozšířením povolení těžební činnosti nesplnilo povinnosti vyplývající ze čtyř evropských směrnic i přímo ze Smlouvy o Evropské unii. 
st 30.9.2020 - České noviny - eko­nomika
Praha - Výše finanční podpory pro takzvané zelené zdroje příští rok vzroste, náklady na její financování stoupnou asi o dvě miliardy korun. Situace nej­více dopadne na prů­my­sl a firmy.... 
st 30.9.2020 - České noviny - eko­nomika
Londýn - Britsko-n­izo­zemská ener­ge­tická společnost Royal Dutch Shell se chystá po celém světě zrušit až 9000 pracovních míst, což je více než deset pro­cent její pracovní síly. Firmu... 
st 30.9.2020 - Evropská Unie – OEnergetice.cz
Portugalsko a N­izo­zemsko prohloubily s­vou spolu­práci v oblasti zeleného vodíku. Země podepsaly memorandum o porozumění za cílem vytvoření řetězce pro dovoz a vývoz. Pilotní projekt bude obsahovat transport zeleného vodíku mezi přístavy Sines a Rotterdam. Dle informačního portálu The Hague online, Portugalsko a N­izo­zemsko posilují mezistátní spolu­práci v oblasti ener­ge­tiky. 
st 30.9.2020 - TZB-info
Autorka poukazuje na potenciál úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách a na prípadné riziká, ktoré vyplývajú z nevhodne zvolených prístupov, resp. absencie dlhodobej stratégie obnovy budov. Rizikovým faktorom je predovšetkým „efekt uzamknutia“, ktorý vedie k nevyužitiu celko­vého potenciálu úspor energie. 
st 30.9.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Pokus o osekání miliardových dotací pro obnovi­telné zdroje, který připravil ministr prů­my­slu Karel Havlíček, může narazit. Návrh, který má na programu aktuální schůze Poslanecké sněmovny, se snaží změnit maji­telé elektráren i někteří poslanci. Na... 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e