Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 265 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
st 30.9.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
Ministerstva životního prostředí a zahraničí dnes odpo­ledne podají podnět k Evropské komisi (EK) kvůli rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów. České úřady jsou přesvědčené o tom, že Polsko v souvislosti s prodloužením a rozšířením povolení těžební činnosti nesplnilo povinnosti vyplývající ze čtyř evropských směrnic i přímo ze Smlouvy o Evropské unii. 
st 30.9.2020 - České noviny - eko­nomika
Praha - Výše finanční podpory pro takzvané zelené zdroje příští rok vzroste, náklady na její financování stoupnou asi o dvě miliardy korun. Situace nej­více dopadne na prů­my­sl a firmy.... 
st 30.9.2020 - České noviny - eko­nomika
Londýn - Britsko-n­izo­zemská ener­ge­tická společnost Royal Dutch Shell se chystá po celém světě zrušit až 9000 pracovních míst, což je více než deset pro­cent její pracovní síly. Firmu... 
st 30.9.2020 - Evropská Unie – OEnergetice.cz
Portugalsko a N­izo­zemsko prohloubily s­vou spolu­práci v oblasti zeleného vodíku. Země podepsaly memorandum o porozumění za cílem vytvoření řetězce pro dovoz a vývoz. Pilotní projekt bude obsahovat transport zeleného vodíku mezi přístavy Sines a Rotterdam. Dle informačního portálu The Hague online, Portugalsko a N­izo­zemsko posilují mezistátní spolu­práci v oblasti ener­ge­tiky. 
st 30.9.2020 - TZB-info
Autorka poukazuje na potenciál úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách a na prípadné riziká, ktoré vyplývajú z nevhodne zvolených prístupov, resp. absencie dlhodobej stratégie obnovy budov. Rizikovým faktorom je predovšetkým „efekt uzamknutia“, ktorý vedie k nevyužitiu celko­vého potenciálu úspor energie. 
st 30.9.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Pokus o osekání miliardových dotací pro obnovi­telné zdroje, který připravil ministr prů­my­slu Karel Havlíček, může narazit. Návrh, který má na programu aktuální schůze Poslanecké sněmovny, se snaží změnit maji­telé elektráren i někteří poslanci. Na... 
út 29.9.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Komora obnovi­telných zdrojů energie (Komora OZE) kritizuje rozdílný přístup k povolené ziskovosti jednotlivých obnovi­telných zdrojů energie, tak jak s ním počítá vládní návrh, který je na programu aktuální schůze Sněmovny. 
út 29.9.2020 - Byznys zprávy | Lidovky.cz - aktuální zprávy
Úřad pro ochranu hos­po­dář­ské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat prodej Pražské tep­lá­renské společnosti Veolia. Kupuje ji od Energetického a prů­my­slového holdingu (EPH) podnika­tele Daniela Křetínského. Vyplývá to z oznámení na internetových stránkách úřadu. EPH prodej Pražské tep­lá­renské oznámil na začátku září. 
út 29.9.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Německá vláda minulý týden schválila reformu zákona o obnovi­telných zdrojích energie (OZE), který je klíčovým právním předpisem pro transformaci ener­ge­tiky Německa. Reforma má zajistit, že Německo do roku 2030 dosáhne svého cíle 65% podílu OZE na hrubé konečné spo­třebě elektřiny. V konečné podobě zákona bude mít slovo parlament, jehož postoje naznačují změny v představeném návrhu. 
út 29.9.2020 - Hos­po­dář­ské noviny
Snad nej­více diskutovaným tématem kolem elektro­mobilů jsou baterie. Konkrétně jak dlouho vydrží a co s nimi, až doslouží. I proto se velké automobilky začaly na akumulátory zaměřovat a hledají způsoby jejich dalšího využití. Například Škoda Auto... 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e