Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Energetika aktuálně

   
Bylo nalezeno 3 398 článků. 
Zobrazuji článek 1 - 10.
 
 
pá 24.1.2020 - Teplárenství – OEnergetice.cz
Některé členské státy EU doposud nesplnily povinnost odevzdat finální podobu jejich národních klimaticko-ener­ge­tických plánů (NKEP) do konce roku 2019. Seznam zemí, které NKEP odevzdaly, plánuje Komise na svých webových stránkách zveřejnit během nad­chá­ze­jících dnů. Informoval o tom portál Euractiv. 
pá 24.1.2020 - Hospodářské noviny
Fosilní zdroje zajišťují v Česku podle ministra prů­my­slu a obchodu Karla Havlíčka polovinu elektřiny a 60 pro­cent tepla. Tuzemská ener­ge­tika proto stojí před velko­u proměnou. Nejde jen o plány, jak nahradit výpadek uhelných elektráren pomocí nových... 
pá 24.1.2020 - Ekonomika iDNES.cz - Nejnovější zprávy z eko­nomiky
Proměna plastů na využi­telné látky zatím v Česku vázne. Novátorské návrhy z jižní Moravy narážejí na le­gis­la­tivu i nedůvěru odborníků. 
čt 23.1.2020 - Zprávy iDNES.cz - Přehled nej­novějších událostí z domova i ze světa
Bělorusko zahájí provoz své první jaderné elektrárny. Zařízení u města Astravec vybudovali Rusové a jeho dokončení před­chá­ze­la řada incidentů. Během výstavby zemřelo několik dělníků a opakovaně se porouchala nádoba reaktoru. Místní obyva­telé mají v živé paměti havárii v nedalekém Černobylu a obávají se, že se situace bude opakovat. 
čt 23.1.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
Předseda vlády Velké Británie Boris Johnson prohlásil, že jeho země již nebude přímo investovat do těžby ener­ge­tického uhlí či uhelných elektráren. V loňském roce se uhelné elektrárny podílely na výrobě elektřiny v zemi pouze něco málo přes 2 %. 
st 22.1.2020 - České noviny - eko­nomika
Londýn - Ceny ropy dnes klesají o více než dvě pro­centa. Zapříčinila to zejména zpráva Mezinárodní agentury pro energii (IEA), která v první polovině roku očekává nadbytek této suroviny... 
st 22.1.2020 - Obnovi­telné zdroje – OEnergetice.cz
Polsko plánuje aktual­iza­ci zákona zavádějícího pravidla pro stavbu větrných elektráren od obydlí a chráněných oblastí. Větrné turbíny nyní musí být umístěny minimálně v 10krát větší vzdálenosti, než činí jejich nej­vyšší bod. Toto pravidlo zavedené v červnu roku 2016 téměř zastavilo instalace větrných elektráren na pevnině. 
st 22.1.2020 - Uhlí – OEnergetice.cz
Server Bloomberg přišel se zprá­vou, že Německo by mohlo odstavit své uhelné zdroje mnohem dříve, než je naplánovaný rok 2038. Uhelné zdroje by mohly být vytlačeny z ener­ge­tického mixu foto­voltaickými a větrnými zdroji. V minulém týdnu byl představen plán na odstavení uhelných zdrojů v Německu a kompen­zace pro jednotlivé regiony a provozova­tele. 
st 22.1.2020 - TZB-info
Další zajímavé téma konference Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2020: Nově navrhovaná odpadová le­gis­la­tiva jde podle Ministerstva životního prostředí vstříc cirkulární eko­nomice. Zatím však končí téměř polovina komunálního odpadu na skládkách a vše nasvědčuje tomu, že se tento stav v dohledné době nezmění. 
út 21.1.2020 - ERÚ
Informace o místu a čase konání veřejného projednání při­po­mínek k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektro­ener­ge­tiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektro­ener­ge­tice a plynárenství a pro povinně vykupující 
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e