Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář POVOLOVACÍ PROCESY PŘI VÝSTAVBĚ A REKONSTRUKCI SYSTÉMŮ ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ A JEJICH ZAŘÍZENÍ

Praha - 31.1. 2019

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
  • Povolování staveb soustav zásobování tepelnou energií

    Vlastimil Diviš - ČEPS, a.s.
  • Proces vyvlastnění v praxi

    Lukáš Hrabec

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e