Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář POŽADAVKY REVIDOVANÉ SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI NA TEPLÁRENSTVÍ ČR

Praha - 15.4. 2019

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
  • Nastavení schématu zvyšování energetické účinnosti podle čl. 7 směrnice o energetické účinnosti po roce 2020

    Jiří Vecka - Teplárenské sdružení České republiky
  • Povinnost v oblasti měření tepla podle revidované směrnice o energetické účinnosti

    Martin Hájek - Teplárenské sdružení České republiky
  • Směrnice o energetické účinnosti – minimální požadavky na informace o vyúčtování a o spotřebě pro vytápění, chlazení a teplou užitkovou vodu

    Václav Edr, TPM Znalecká kancelář

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e