Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář PROBLEMATIKA EU ETS, ODPADY, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Praha - 3.4. 2019

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
  • EU ETS – bezplatná alokace ve 4. obchodovacím období

    Jiří Marek, Jan Tůma - Ministerstvo životního prostředí
  • Nové emisní limity pro spalovny (BREF spalování odpadů) – poslední fáze schvalovacího procesu

    Jiří Vecka - Teplárenské sdružení České republiky

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e