Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář EKONOMICKÉ A FINANČNÍ MECHANISMY V TEPLÁRENSTVÍ

Praha - 30.5. 2019

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • EPC koncept v teplárenství

  Ing. Radim Kohoutek, Asociace poskytovatelů energetických služeb
 • eSADA KCT – programová aplikace pro podporu kalkulace cen tepla

  Ing. Marek Ondračka, EG-Expert, s.r.o.
 • Financování WtE projektů

  Ing. Pavel Beran, Komerční banka
 • Posuzování ekonomické životaschopnosti projektů v teplárenství - případová studie

  Ing. Jan Brabec, IREAS
 • Realizace investic v teplárenství

  Ing. Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.
 • Technicko-ekonomické posouzení strategie transformace tepláren

  Ing. Tomáš Jícha, EuroEnergy

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e