Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář SOUČASNOST A BUDOUCNOST VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V TEPLÁRENSTVÍ V ČR

Třebíč - 26.3. - 27.3. 2019

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Aktuální vyhlídky pro bioplyn

  Ing. Luboš Nobilis, Česká bioplynová asociace z.s.
 • Analýza potenciálu biomasy v ČR

  prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická
 • Budoucnost energetického využití směsného komunálního odpadu

  Ing. Michal Stieber, Ph.D., Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
 • Potenciál odpadního tepla v ČR, bariéry v jeho využití a možná řešení

  Doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D., IREAS Energy, s.r.o.
 • Potenciál zemědělské biomasy pro energetické účely

  Ing. Vladimír Papaj, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
 • Současnost a budoucnost využití obnovitelných zdrojů v teplárenství ČR

  Biomasa v regionu a její ekonomika - aktuální vyhlídky pro bioplyn Ing. Leoš Gál, Česká technologická platforma pro biopaliva
 • Zkušenosti s využitím biomasy a odpadů v Plzeňské teplárenské

  Ing. Jan Skřivánek, Plzeňská teplárenská, a.s.
 • Zkušenosti s využitím biomasy v TTS Energo

  Ing. Richard Horký, TTS Energo, s.r.o.
 • Zkušenosti se spalováním biomasy ve ŠKO-ENERGO

  Ing. Michael Mák, ŠKO-ENERGO, s.r.o.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e