Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář MODERNÍ TRENDY VE VÝPOČTECH A MODELOVÁNÍ TEPELNÝCH SÍTÍ

Praha - 6.2. 2019

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
  • Modelování tepelných sítí

  • Nové aplikace pro řízení teplárenských soustav

  • Systém pro dispečerské řízení a optimalizaci provozu teplárenských soustav


R
e
g
i
s
t
r
a
c
e