Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Dny teplárenství a energetiky 2019

Hradec Králové - 24.4. - 25.4. 2019

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • 24. 4. - Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 - Klimatická politika EU a reforma EU ETS

  Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí
 • 24. 4. - Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 - Legislativní rámec energetiky do roku 2030 a záměry MPO

  René Neděla, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 24. 4. - Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 - Strategie teplárenství v nových podmínkách

  Tomáš Drápela, Teplárenské sdružení ČR
 • 24. 4. - Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 - Věcné usměrňování cen tepla a aktivity ERÚ v teplárenství

  Jan Pokorný, Energetický regulační úřad
 • 24. 4. - Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 - Zimní balíček EU a trendy v energetice

  Blahoslav Němeček, EY
 • 24. 4. - Péče o zákazníka - Etický kodex ERÚ pro teplárny, Nekalé praktiky

  Jiří Simon, ERÚ
 • 24. 4. - Péče o zákazníka - Internet věcí v chytré domácnosti. Dálkové odečty v konceptu Internetu věcí a jejich reálné využití pro zákazníka

  Ivo Winkler, ENBRA, a.s.
 • 24. 4. - Péče o zákazníka - Kapitálový vstup významného zákazníka OSBD Česká Lípa do teplárny ČLT a.s. - motivy a cíle

  Petr Mertin, OSBD Česká Lípa
 • 24. 4. - Péče o zákazníka - Péče o zákazníky v TTS Třebíč

  Richard Horký, TTS energo s.r.o.
 • 24. 4. - Péče o zákazníka - Pohled SČMBD na dodavatelské firmy, co nám chybí

  Martin Hanák, SČMBD
 • 24. 4. - Péče o zákazníka - Požadavky na měření a vyúčtování tepla ve směrnici o energetické účinnosti

  Hana Schvarzová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 24. 4. - Péče o zákazníka - Přechod z páry na vodu - co na to zákazník?

  Jiří Klíč, Teplárny Brno
 • 24. 4. - Péče o zákazníka - Projekt Tepelná Pohoda, Věrnostní program: Aktivity pro podporu dobrého jména firmy

  Miloslava Kučerová, United Energy, a.s.
 • 24. 4. - Péče o zákazníka - Řízení odběru a spotřeby tepla u zákazníků

  Aleš Pohl, Exponex s.r.o., Petr Mandelík, ANCANE s.r.o.
 • 24. 4. - Péče o zákazníka - Ztráty tepla u zákazníků

  Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.
 • 24. 4. - Technika a technologie v teplárenství - Analýza stavu komponent energetických zařízení pro predikci zbytkové životnosti

  Pavel Šuchmann, COMTES FHT a.s.
 • 24. 4. - Technika a technologie v teplárenství - Automatizace návrhu, tvorby výrobní dokumentace a výrobního procesu KPS (kompaktní předávací stanice)

  Ondrej Chalupka, Systherm s.r.o.
 • 24. 4. - Technika a technologie v teplárenství - Emisní limity pro velká spalovací zařízení - vývoj legislativy

  Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí
 • 24. 4. - Technika a technologie v teplárenství - Nová bezpečnost - Podzemní uložení - Získejte představu o nejmodernějším řešení kulových kohoutů včetně předizolování, s možností kontroly těsnosti v místě uložení armatury a dalších inovacích

  Hannes Kraus, KLINGER Fluid Control
 • 24. 4. - Technika a technologie v teplárenství - Odstranění přetlaku v palivových cestách fluidních kotlů

  Tomáš Nágl, TRANSPORTA Technology s.r.o.; Zdeněk Urban, TRANSPORTA Technology s.r.o.
 • 24. 4. - Technika a technologie v teplárenství - Parametry určující výkon kulových kohoutů v energetice-představuje kulový kohout pouze nástroj k OTEVŘENO / ZAVŘENO nebo ovlivňuje také jiné parametry?

  Hannes Kraus, KLINGER Fluid Control
 • 24. 4. - Technika a technologie v teplárenství - Realizace systému chemické analýzy vody a páry

  Jarmil Bukovský, SUMO s.r.o.
 • 24. 4. - Technika a technologie v teplárenství - Revoluční možnosti při výstavbě a rekonstrukci teplovodů

  Robert Štefanec, NRG flex, s.r.o.; Scot McGuire, Radius-Kelit (Infrastructure) GesmbH.
 • 24. 4. - Technika a technologie v teplárenství - Technické možnosti snižování emisí Hg, HCI a HF z velkých průmyslových zdrojů

  Karel Borovec, VŠB; Lukáš Pilař, ČVÚT
 • 24. 4. - Technika a technologie v teplárenství - Využití IoT technologií v teplárenství

  Martin Levanti, IoT.water s.r.o.; Jiří Klimša, Veolia Energie ČR, a.s.
 • 24. 4. - Trh s elektřinou a akumulace v teplárenství - Akumulace elektrické energie v teplárenském prostředí

  Martin Šilar, Siemens, s.r.o.
 • 24. 4. - Trh s elektřinou a akumulace v teplárenství - Flexibilita provozu tepláren

  Michal Macenauer, EGÚ Brno, a.s.
 • 24. 4. - Trh s elektřinou a akumulace v teplárenství - Integrované energetické centrum Červený mlýn (paroplyn, elektrokotel, akumulace tepla)

  Ladislav Ochrana, Teplárny Brno
 • 24. 4. - Trh s elektřinou a akumulace v teplárenství - Prodej elektřiny z menších tepláren s nejvyšším možným ziskem

  Tomáš Mužík, Stanislav Chvála; NANO Energies a.s.
 • 24. 4. - Trh s elektřinou a akumulace v teplárenství - Reforma trhu s elektřinou z pohledu výrobce

  Jana Mertová, ČEZ, a.s.
 • 24. 4. - Trh s elektřinou a akumulace v teplárenství - Reforma trhu s podpůrnými službami

  Michal Puchel, ČEPS, a.s.
 • 25. 4. - Ekonomika a legislativa v Teplárenství - Dopady zavedení uhlíkové daně

  Jan Harnych, Enviros, s.r.o.
 • 25. 4. - Ekonomika a legislativa v Teplárenství - Novela zákona o hospodaření energií a revize směrnice o energetické účinnosti

  Hana Schvarzová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 25. 4. - Ekonomika a legislativa v Teplárenství - Novela zákona o obchodování s povolenkami

  Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
 • 25. 4. - Ekonomika a legislativa v Teplárenství - Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

  Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 25. 4. - Ekonomika a legislativa v Teplárenství - Podpora KVET v Německu

  Milan Šimoník, Cogen Czech
 • 25. 4. - Ekonomika a legislativa v Teplárenství - Potenciál využití odpadního tepla v ČR

  Jan Brabec, IREAS
 • 25. 4. - Ekonomika a legislativa v Teplárenství - Připojení produkčních skleníků

  Jiří Kelnar, ČEZ Teplárenská, a.s.
 • 25. 4. - Ekonomika a legislativa v Teplárenství - Rekodifikace stavebního práva

  Zdeňka Fialová, Ministerstvo obchodu a průmyslu
 • 25. 4. - Ekonomika a legislativa v Teplárenství - Výzva z programu podpory Úspory energie v SZT

  Martin Fiala, Ministersvo průmyslu a obchodu
 • 25. 4. - Odpady a jejich energetické využití - Iniciativa - Konec doby skládkové

  Soňa Jonášová, INCIEN, Institut Cirkulární Ekonomiky
 • 25. 4. - Odpady a jejich energetické využití - Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny

  Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství
 • 25. 4. - Odpady a jejich energetické využití - Kontejnerové řešení malého ZEVO pro okresní město

  Jan Krišpín, EVECO Brno s.r.o.
 • 25. 4. - Odpady a jejich energetické využití - Legislativa v odpadech

  Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí
 • 25. 4. - Odpady a jejich energetické využití - Malý MBÚ - případová studie

  Pavel Novák, Ing. Pavel Novák s.r.o.
 • 25. 4. - Odpady a jejich energetické využití - Parogenerátor pro kogenerační ZEVO s kotlem bez působení chloridové koroze

  Ladislav Vilimec, Fakulta strojní-katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava
 • 25. 4. - Odpady a jejich energetické využití - Perspektivy energetického využití TAP z SKO

  Jaroslav Podlešák, Krajský úřad Karlovarského kraje
 • 25. 4. - Odpady a jejich energetické využití - Pohled obce na odpadové hospodářství

  Olga Dočkalová, starostka obce Sudice
 • 25. 4. - Odpady a jejich energetické využití - Představení multipalivových kotlů v Karviné a Přerově

  Marcel Vrátný, Veolia
 • 25. 4. - Odpady a jejich energetické využití - Výstavba nového horkovodního fytomasového zdroje o tepelném výkonu 10 MW

  Matěj Obšil, UCHYTIL s.r.o.
 • 25. 4. - Odpady a jejich energetické využití - Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky

  Michal Šyc, AV ČR, Ústav chemických procesů

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e