Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář ÚSPORY ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Blovice - 15.11. 2018

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Aplikace pro řízení malých a středních teplárenských soustav

  Ing. Jan Švec - ORTEP, s.r.o.
 • Aplikace pro řízení velkých teplárenských soustav

  Ing. Jan Havelka, CSc. - ORTEP, s.r.o.
 • Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice

  Jan Kazda - SYSTHERM s.r.o.
 • Současné trendy v teplárenství s dopady na provoz sítí zásobování tepelnou energií

  Ing. Josef Karafiát, CSc. - ORTEP, s.r.o.
 • Trendy evropské a české legislativy

  Ing. Martin Hájek, Ph.D. - Teplárenské sdružení České republiky
 • Využití odpadního tepla z bioplynové stanice Kladruby u Radnic

  Jan Kazda - SYSTHERM s.r.o.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e