Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Workshop DOPADY LEGISLATIVNÍHO BALÍČKU ČISTÁ ENERGIE PRO VŠECHNY EVROPANY NA TEPLÁRENSTVÍ ČR

Plzeň - 4.10. - 5.10. 2018

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Článek 24 směrnice o podpoře obnovitených zdrojů energie - Dálkové vytápění a chlazení – implikace pro teplárenství (odpojování od soustav zásobování teplem, povinný výkup tepla z obnovitených zdrojů)

  Ing. Martin Hájek, Ph.D., Teplárenské sdružení České republiky
 • Směrnice o energetické účinnosti (cíle úspor, měření a vyúčtování tepla)

  Ing. Martin Hájek, Ph.D., Teplárenské sdružení České republiky
 • Článek 26 směrnice o obnovitených zdrojích energie (kritéria udržitelnosti biomasy, kritéria úspory emisí skleníkových plynů, požadavky na výrobny elektřiny z biomasy)

  Ing. Jiří Vecka, Ph.D.; Teplárenské sdružení České republiky
 • Další části směrnice o podpoře obnovitených zdrojů energie s dopadem na teplárenství (definice, finanční podpora elektřiny z obnovitených zdrojů, stabilita finanční podpory, administrativní procedury a nařízení, záruky původu

  Ing. Martin Hájek, Ph.D., Teplárenské sdružení České republiky
 • Pohled MPO na plnění cíle využití obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 v sektoru vytápění a chlazení

  Ing. Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Směrnice o energetické náročnosti budov (hodnocení energetické náročnosti budov, požadavky na kontrolu zdrojů tepla, dlouhodobá strategie renovace budov)

  Ing. Jiří Vecka, Ph.D.; Teplárenské sdružení České republiky

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e