Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Kurz vzdělávání v ener­ge­tice - TEPLÁRENSTVÍ A JEHO TECHNOLOGIE 2018

Praha - 12.9. - 13.9. 2018

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Požadavky na nejlepší dostupné technologie z hlediska ochrany ovzduší

  Ing. Jiří Vecka, Ph.D.; Teplárenské sdružení ČR
 • Aktuální vývoj v oblasti výměníků tepla; Rozvody tepla

  Ing. Marek Baláš, Ph.D.; VUT Brno
 • Česká a nová evropská energetická legislativa v oblasti teplárenství

  Ing. Martin Hájek, Ph.D.; Teplárenské sdružení ČR
 • Chladicí oběhy, trigenerace, dálkové chlazení

  doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D; VUT Brno
 • Energetické využití odpadů v zásobování teplem

  Ing. Marek Baláš, Ph.D.; VUT Brno
 • Obnovitelné zdroje energie a vytápění

  Ing. Martin Lisý, Ph.D.; VUT Brno
 • Regulace cen tepelné energie

  Ing. Jiří Simon; Energetický regulační úřad
 • Turbíny a motory v teplárenství

  doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.; VUT Brno
 • Zahájení - Úvod do teplárenství

  Ing. Jolana Bugáňová; Teplárenské sdružení ČR

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e