Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Dny teplárenství a energetiky 2018

Hradec Králové - 24.4. - 25.4. 2018

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • 24. 4. - KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030 - Aktuální agenda a záměry Energetického regulačního úřadu

  Vladimír Outrata - Energetický regulační úřad
 • 24. 4. - KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030 - Legislativní rámec energetiky do roku 2030 a záměry Ministerstva průmyslu a obchodu

  Ladislav Havel - Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 24. 4. - KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030 - Reforma systému emisního obchodování

  Pavel Zámyslický - Ministerstvo životního prostředí
 • 24. 4. - KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030 - Zimní balíček a očekávané trendy v energetice

  Blahoslav Němeček - Ernst&Young
 • 24. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ - Úskalí rozúčtování tepla + případy z praxe

  Petr Holyszewski - ENBRA, a.s.
 • 24. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ - Co je pro zákazníka ještě přijatelné? Pohled družstev jako zákazníka na dodávky tepla

  Martin Hanák - Svaz českých a moravských bytových družstev
 • 24. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ - Komfort pro zákazníky, co se nám osvědčilo, průzkumy zákaznické spokojenosti

  Vlastimil Sucháček - Teplárny Brno, a.s.
 • 24. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ - Komunikace se zákazníkem a obchodní politika pro udržitelnost CZT

  Tomáš Kollarczyk - Teplárna České Budějovice, a.s.
 • 24. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ - Obrana proti odpojování od SZTE

  Radim Sobotík - ČEZ Teplárenská, a.s.
 • 24. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ - Telemetrie a telematika jako retenční nástroje v teplárenství

  Martin Hruška - Data-ing, s.r.o.
 • 24. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ - Vliv marketingu na udržení zákazníků

  Jakub Vojta - Plzeňská teplárenská, a.s.
 • 24. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ - Výhody a nevýhody SZT, odpojování versus připojování k centrální zdrojům

  Jan Vondráš - Invicta BOHEMICA, s.r.o.
 • 24. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ - Vzájemnost se zákazníky (Dlouhodobé partnerství a rozvoj CZT v Pelhřimově)

  Hana Zíková - IROMEZ s.r.o., člen skupiny MVV Energie CZ
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Bezdrátový sběr a správa dat pomocí technologií IoT

  Petr Hasman - ZAT a.s.
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Implementace LCP BREF - udělování výjimek

  Jan Slavík - Ministerstvo životního prostředí
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Kondenzátor spalin s absorpčním tepelným čerpadlem – nový standard účinnosti pro teplárenství

  Tomáš Caha - GE Power Services Czech Republic
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Mezní náklady na zamezení emisí

  Ondřej Vojáček - IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Monitoring a snižování emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů

  Lukáš Pilař - ČVUT Praha
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Průmysl 4.0 a provozní dokumentace

  Zdeněk Potměšil - TECHNODAT Elektro, s.r.o.
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Řešení emisí rtuti - pohled ČEZ a.s.

  Petr Snopek - ČEZ a.s.
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Rizika vzniku požáru v teplárnách, elektrárnách a ostatních provozech

  Tomáš Polák - KLIKA-BP, a.s.
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Snižování emisí - požadavky směrnice o národních emisních stropech

  Pavel Gadas - Ministerstvo životního prostředí
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - VTZ – plynové, regulace zemního plynu vs. bezpečnost

  Jan Boroň - GMR Gas, s.r.o.
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Využití čerpadel WARMAN v energetice

  Petr Hroch - Weir Minerals
 • 24. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Zvýšení využití odběru tepla z kogeneračního zdroje na základě predikce počasí

  Tomáš Daníček - Systherm s.r.o.
 • 24. 4. - VYUŽITÍ AKUMULACE ENERGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Akumulace elektřiny v teplárně

  Libor Doležal - C-energy Planá s.r.o.
 • 24. 4. - VYUŽITÍ AKUMULACE ENERGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Nové decentrální zdroje s akumulací elektřiny

  Ladislav Vilimec, VŠB TU Ostrava, Jaroslav Konvička, ORGREZ, a.s., Ostrava
 • 24. 4. - VYUŽITÍ AKUMULACE ENERGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Poskytování podpůrných služeb v distribučních soustavách

  Roman Polák - ČEZ a.s.
 • 24. 4. - VYUŽITÍ AKUMULACE ENERGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Reforma trhu s elektřinou v EU

  Martin Šik - ERÚ
 • 24. 4. - VYUŽITÍ AKUMULACE ENERGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Rozšíření akumulačních schopností výrobního zdroje Červený mlýn

  Ladislav Ochrana - Teplárny Brno a.s.
 • 24. 4. - VYUŽITÍ AKUMULACE ENERGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Technické aspekty aplikací bateriových úložišť, speciální aplikace

  Martin Panáč - Siemens, s.r.o.
 • 24. 4. - VYUŽITÍ AKUMULACE ENERGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Uplatnění bateriové akumulace v provozu tepláren

  Michal Macenauer - EGÚ Brno, a.s.
 • 25. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Evropský projekt KeepWarm

  Jolana Bugáňová - Teplárenské sdružení ČR
 • 25. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - III. Výzva programu úspory energie v SZT

  Martin Fiala - Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 25. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Nová aplikace pro řízení teplárenských soustav - DYMOS nové generace

  Jan Havelka - ORTEP s.r.o.
 • 25. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Novelizace zákona o hospodaření energií

  Hana Schwarzová - Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 25. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Pohled ERÚ na teplárenství a regulaci cen tepla

  Jan Pokorný - člen rady ERÚ
 • 25. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Rekonstrukce energetiky v Lázních Luhačovice

  Rostislav Horák - ČEZ ESCO, a.s.
 • 25. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Skutečná spotřeba tepla pro přípravu teplé vody v panelovém domě

  Václav Edr - TPM Znalecká kancelář, s.r.o.
 • 25. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Statistická analýza teplárenství

  Miroslav Zajíček - VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a.s.
 • 25. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Strategie Teplárny České Budějovice do roku 2040

  Václav Král - Teplárna České Budějovice, a.s.
 • 25. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopad na teplárenství

  Adam Kučínský - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
 • 25. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Zkušenosti z aukcí podpory kombinované výroby elektřiny a tepla v Německu

  Milan Šimoník - COGEN Czech
 • 25. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Balíček oběhového hospodářství

  Jaromír Manhart - Ministerstvo životního prostředí
 • 25. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - BREFY - spalování odpadů

  Jiří Vecka - Teplárenské sdružení ČR
 • 25. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat náklady obcí a měst

  Petr Havelka - Česká asociace odpadového hospodářství
 • 25. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Energetické využití odpadu - jediná možná cesta pro materiálově nevyužitelné odpady

  Karel Jelínek, Jana Suzová - SAKO Brno, a.s.
 • 25. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Komplexní strategie obnovy energetické lokality Mělník

  Dalibor Roik - Strategie ČEZ; Miroslav Krpec - Energotrans, a.s.
 • 25. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Možnosti a limity cirkulární ekonomiky

  Soňa Jonášová - Institut cirkulární ekonomiky, z.ú.
 • 25. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Primární a sekundární odpady pro energetické využití odpadů

  Martin Pavlas - Ústav procesního inženýrství, VUT Brno
 • 25. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Spalování odpadů v Evropě - současnost a budoucnost

  Aleš Bláha - Pražské služby a.s.
 • 25. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Vyhodnocení zkušebního provozu ZEVO Plzeň

  Tomáš Drápela - Plzeňská teplárenská, a.s.
 • 25. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - VYUŽITÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PO ROCE 2024

  Michal Stieber - VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e