Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2018

Pardubice - 2.11. 2017

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Aktuální informace o II. výzvě programu „Úspory energie v systémech zásobování teplem“

  Ing. Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Aktuální vývoj v oblasti sporů o náhrady imisních škod na lesích

  Ing. Daniela Paterová, United Energy, a.s.
 • Dopad zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na provozovatele systémů zásobování teplem

  Mgr. Doubravka Plášilová
 • Novela stavebního zákona a souvisejících zákonů z pohledu výstavby energetické infrastruktury

  Daniel Brix, ČEZ a.s.
 • Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečištění

  Bc. Kurt Dědič, Ministerstvo životního prostředí
 • Novela zákona 406/2000 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů

  Ing. Hana Schvarczová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Nový atomový zákon v oblasti přírodních zdrojů ionizujícího záření, spalování uhlí včetrně údsržby kotlů

  RNDr. Ivana Ženatá, Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Pohled Státní energetické inspekce na problematiku energetických posudků při odpojení od systémů zásobování teplem

  Ing. Marcela Juračková, Státní energetická inspekce ČR
 • Regulace cen tepelné energie a jak dál

  Ing. Jan Pokorný, člen Rady Energetického regulačního úřadu
 • Zákon o registru smluv a jeho novela v praxi

  Jakub Vojta, BBS; Plzeňská teplárenská, a.s.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e