Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Dny teplárenství a energetiky 2017

Hradec Králové - 25.4. - 26.4. 2017

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • 25. 4. - KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030 A ROLE TEPLÁREN VE SVĚTĚ CHYTRÝCH SÍTÍ - Evropské kodexy z pohledu ČEPS

  Martin Kašák; Česká energetická a přenosová soustava, a.s.
 • 25. 4. - KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030 A ROLE TEPLÁREN VE SVĚTĚ CHYTRÝCH SÍTÍ - Klimatická agenda a reforma EU ETS

  Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí
 • 25. 4. - KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030 A ROLE TEPLÁREN VE SVĚTĚ CHYTRÝCH SÍTÍ - Role výroben elektřiny připojených do distribučních soustav ve světě chytrých sítí

  Aleš Krula; PRE distribuce, a.s.
 • 25. 4. - KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030 A ROLE TEPLÁREN VE SVĚTĚ CHYTRÝCH SÍTÍ - Zimní balíček EU z pohledu průmyslu

  Václav Trejbal; Svaz průmyslu a dopravy
 • 25. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKA V TEPLÁRENSTVÍ - Instalace nových regulačních prvků do domů

  Roman Mikulenka, ECOONE CZECH, s.r.o.
 • 25. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKA V TEPLÁRENSTVÍ - Pohled družstva na vztah dodavatel tepla a klient

  Martin Hanák, Svaz českých a moravských bytových družstev
 • 25. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKA V TEPLÁRENSTVÍ - Biodiverzita a péče o zákazníky

  Pavel Kolář, Veolia Energie ČR, a.s.
 • 25. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKA V TEPLÁRENSTVÍ - Dlouhodobé partnerství se zákazníky (věrnostní program ve Studénce)

  Libor Stuchlík, POWGEN a.s.
 • 25. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKA V TEPLÁRENSTVÍ - Jak předcházet nespokojenosti svých zákazníků - aneb předběhněte neseriózní nabízeče plynových kotelen a tepelných čerpadel

  Pavel Kocián, WILKOP-trade, spol. s r.o.
 • 25. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKA V TEPLÁRENSTVÍ - Péče o zákazníky v rozsáhlých CZT

  Tomáš Sluka, Pražská teplárenská a.s.
 • 25. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKA V TEPLÁRENSTVÍ - Zákaznická komunikace a nabídka doplňkových služeb

  Vlastimil Sucháček, Teplárny Brno a.s.
 • 25. 4. - PÉČE O ZÁKAZNÍKA V TEPLÁRENSTVÍ - Zkušenosti s aplikací zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelné energetice

  Stanislav Janiš, Slovenský zväz výrobcov tepla
 • 25. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Distribuovaný sběr dat a synergie mezi energetikou a teplárenstvím

  Bedřich Beneš, ModemTec s.r.o.
 • 25. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Ekologický program Opatovice - od úspěšné realizace po další cíle

  Stanislav Ondráček, Elektrárny Opatovice, a.s.
 • 25. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Emise rtuti ze spalování uhlí

  Karel Borovec, Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
 • 25. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Energoblok na biomasu - kombinovaná výroba tepla a elektřiny z ORC turbíny

  Josef Géba, B:POWER
 • 25. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Kontinuální měření rtuti

  Michal Rejzek, SICK spol. s r.o.
 • 25. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - LCP BREF - konečná fáze schvalovacího procesu, možnosti implementace

  Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí
 • 25. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Odsíření kotlů s prvky fluidní techniky malých a střeních výkonů

  Matěj Obšil, Uchytil s.r.o.
 • 25. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Příběh fosilní energetiky

  Pavel Noskievič, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • 25. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Rtuť – emisní monitoring a možnosti snížení emisí

  Pavel Frolka, ČEZ a.s.
 • 25. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - State-of-the-art ochrana proti korozi či erozi jako způsob prodloužení životnosti a snížení provozních nákladů kritických celků v ČR

  Daniel Spálenka, IGS Europe, s.r.o.
 • 25. 4. - TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ - Systémy Šok-Pulz-Generátory

  Mirek Spicar, Explosion Power
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Aktuality v emisním obchodování a výhled na 4. obchodovací období

  Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Aktuální informace o II. výzvě programu Úspory energie v SZT (OP PIK)

  Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Čím budeme topit, malé a střední teplárny - výsledky analýzy ekonomičnosti tepelných zdrojů

  Tomáš Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Energetická a ekonomická efektivita výroby a distribuce tepla v CZT - pomůže pokročilá regulace?

  Jiří Cigler, Feramat Cybernetics, s.r.o., Martin Chlupáč, Energocentrum Plus, s.r.o.
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Hlavní faktory ovlivňující ekonomiku projektů dálkových rozvodů tepla a chladu

  Michal Vimr, Uponor Infra Fintherm a.s.
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Legislativní smršť ohledně zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a její praktické dopady

  Jan Lehký, Michal Forýtek, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Napojení nízkoteplotních zdrojů do SZT

  Pavel Sláma, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Centrum kompetence PTTE
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Podpora kogenerace v Německu

  Milan Šimoník, COGEN Czech
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Postup těžby na dolech Bílina do hranic územně ekologických limitů dle vládního usnesení č. 827/2015

  Rudolf Kozák, Severočeské doly a.s.
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Posudky energetických specialistů podle nové legislativy pro teplárenské provozy

  Josef Karafiát, ORTEP, s.r.o.
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Praktické zkušenosti s ověřováním měřidel tepla

  Vladislav Šmarda, ENBRA, a.s.
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Provozní podmínky měřidel průtoku a tepla v bytových objektech

  Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Využití elektrokotle pro poskytování systémových služeb

  Jiří Mrkus, ŠKO-ENERGO, s.r.o.
 • 26. 4. - EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV - Využití kogeneračních jednotek v teplárenských soustavách

  David Bauer, Tomáš Chadim, ČEZ ESCO
 • 26. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Oběhové hospodářství v ČR a nové směrnice EU v odpadech

  Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
 • 26. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Pohled obcí na problematiku odpadů a jejich energetické využití

  Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí České republiky
 • 26. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Pohled TS ČR na problematiku energetického využití odpadů

  Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
 • 26. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Shrnutí posledního vývoje odpadového hospodářství a výhled k možnostem dalšího využití odpadů

  Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství
 • 26. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Slasti a strasti projektu ZEVO v povolovací fázi

  Steffen Thomas Zagermann, TEREA Cheb s.r.o.
 • 26. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Směsný komunální odpad - srovnání technologií nakládání s odpady

  Milan Chromík, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
 • 26. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Spalování čistírenských kalů

  Ondřej Beneš, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
 • 26. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Spalovna nemocničního odpadu za 230 dní

  Marek Filip, EVECO Brno s.r.o.
 • 26. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Spoluspalování TAP ze specifického průmyslového odpadu a hnědého uhlí

  František Hrdlička, České vysoké učení technické
 • 26. 4. - ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ - Význam a limity energetického využití odpadů

  Martin Pavlas, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e