Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2017

Pardubice - 3.11. 2016

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Novela stavebního zákona - zjednoduší se povolování energetických staveb?

  Ing. Zdeňka Fialová Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Aktuální aspekty energetických daní

  Ing. Vítězslav Píša, Ministerstvo financí
 • Emisní limity pro velká spalovací zařízení - příprava BREF

  Ing. Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR
 • Nové povinnosti výrobců elektřiny z KVET a tepla z obnovitelných zdrojů a podpora podporovaných zdrojů v roce 2017

  Ing. Martin Hájek, Ph.D.; Teplárenské sdružení ČR
 • Novela vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku

  Ing. Hana Schvarczová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Novela zákona o ochraně ovzduší a prováděcí vyhlášky

  Mgr. Pavel Gadas, Ministerstvo životního prostředí
 • Nový zákon o odpadech a příprava nových vyhlášek o odpadech

  Ing. Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí
 • Problematika znaleckého dokazování ve sporech o náhradu škody za emise

  Ing. Alexander Beran, Znalecká a revizní s.r.o., Praha
 • Projekt STRATEGO - podpora rozvoje vytápění a chlazení v Moravskoslezském kraji

  Ing. Jolana Bugáňová; Teplárenské sdružení ČR
 • Reforma systému emisního obchodování

  Ing. Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e