Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2016

Pardubice - 4.11. 2015

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Možnosti čerpání prostředků z OP PIK 2014-2020 pro teplárenství

  Ing. Martin Fiala; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Národní program snižování emisí ČR a novela zákona o ochraně ovzduší

  Bc. Kurt Dědič; Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Novela energetického zákona v oblasti teplárenství a prováděcí vyhlášky MPO

  Ing. Ladislav Havel; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Novela zákona o hospodaření energií a prováděcí předpisy

  Ing. Hana Schvarczová; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Novela zákona o podporovaných zdrojích energie a prováděcí vyhlášky MPO

  Ing. Pavel Jirásek; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Novely vyhlášek ERÚ týkajících se teplárenství

  Ing. et. Ing. René Neděla; Energetický regulační úřad
 • Reforma systému emisního obchodování

  Ing. Jan Tůma; Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Regulace cen tepelné energie a podpora kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie od 1. 1. 2016

  Ing. et. Ing. René Neděla; Energetický regulační úřad
 • Zkušenosti z kontrol cen tepelné energie

  Ing. Lucie Šulerová; Energetický regulační úřad

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e