Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Dny teplárenství a energetiky 2016

Hradec Králové - 26.4. - 27.4. 2016

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Energetická legislativa, její změny a dopady na provozovatele - BREF Velká spalovací zařízení

  Pavel Frolka, Ing. Petr Snopek, ČEZ a.s.
 • Energetická legislativa, její změny a dopady na provozovatele - Měření elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů pro potřeby vykazování

  Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.
 • Energetická legislativa, její změny a dopady na provozovatele - Novela stavebního zákona a koordinované řízení

  Zdeňka Fialová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Energetická legislativa, její změny a dopady na provozovatele - Novela zákona o ochraně ovzduší a směrnice o středních spalovacích zdrojích, národní program snižování emisí

  Pavel Gadas, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Energetická legislativa, její změny a dopady na provozovatele - Připravovaná novela energetického zákona

  Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Energetická legislativa, její změny a dopady na provozovatele - Zákon o zadávání veřejných zakázek a dopady na sektorové zadavatele

  Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Energetická legislativa, její změny a dopady na provozovatele - Záměry ERÚ v oblasti podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

  René Neděla, Energetický regulační úřad
 • Energetická legislativa, její změny a dopady na provozovatele - Záměry ERÚ v oblasti regulace cen tepelné energie

  René Neděla, Energetický regulační úřad
 • Energetická legislativa, její změny a dopady na provozovatele - Změny na trhu s povolenkami

  Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Odpady a jejich využití v energetice - Balíček k oběhovému hospodářství a nový zákon o odpadech

  Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Odpady a jejich využití v energetice - Elektřinu a teplo je možné vyrábět i z bioodpadu

  Adam Moravec, CZ BIOM
 • Odpady a jejich využití v energetice - Komentář k novému zákonu o odpadech

  Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství
 • Odpady a jejich využití v energetice - Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků EU

  Petr Bielan, OZO Ostrava
 • Odpady a jejich využití v energetice - Předpoklady realizace projektů ZEVO ve vazbě na stávající a připravovanou legislativu

  Michal Stieber, EY
 • Odpady a jejich využití v energetice - Představení projektu ZEVO Cheb

  Steffen Zagermann, TEREA Cheb s.r.o.
 • Odpady a jejich využití v energetice - TAP vize nebo realita?

  Jaroslav Hyžík, STEO
 • Odpady a jejich využití v energetice - Tlaky a tahy ovlivňující energetické využití odpadů v teplárenství

  Vladimír Ucekaj, EVECO Brno, s.r.o.
 • Odpady a jejich využití v energetice - ZEVO v kontextu oběhového hospodářství – je koncept energetického využívání mrtvý?

  Milan Chromík, Veolia Waste line CZ & SK
 • Perspektivy teplárenství v ČR a EU - Budoucnost teplárenství v závislosti na variantě rozvoje energetiky – příležitosti a rizika

  Michal Macenauer, Jan Toufar, EGÚ Brno
 • Perspektivy teplárenství v ČR a EU - Energetické využití odpadu ve Švédsku

  John Johnsson, Profu i Göteborg AB, Švédsko; Emil Berggren, Techniska Verken i Linköping AB
 • Perspektivy teplárenství v ČR a EU - Energetika ve třetí dekádě

  Jiří Feist, EP Energy, a.s.
 • Perspektivy teplárenství v ČR a EU - Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 a stanovisko ČR

  Pavel Gebauer, Státní energetická inspekce
 • Perspektivy teplárenství v ČR a EU - Pohled EU na teplárenství a aktivity Euroheat & Power

  Paul Voss, Euroheat & Power
 • Perspektivy teplárenství v ČR a EU - Politika ochrany klimatu a závazky ČR

  Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Perspektivy teplárenství v ČR a EU - Příprava těžby za limity na lomu Bílina

  Ivo Pěgřímek, Severočeské doly
 • Příležitosti pro rozvoj dálkového vytápění v ČR - Akumulace tepla v Teplárně Tábor a očekávané přínosy

  Tomáš Paur, Teplárna Tábor, a.s.
 • Příležitosti pro rozvoj dálkového vytápění v ČR - Budoucnost SZT ve stále větším navazování decentralizovaných jednotek

  František Foltýn, Teplárna Otrokovice, a.s.
 • Příležitosti pro rozvoj dálkového vytápění v ČR - Energetické koncepce a územní plánování v kontextu aktualizované SEK ČR

  Tomáš Voříšek, SEVEn Energy s.r.o.
 • Příležitosti pro rozvoj dálkového vytápění v ČR - Návrh projektu využití tepla ze zdroje ArcelorMittal Ostrava a.s.

  Jakub Vít, Národní centrum energetických úspor
 • Příležitosti pro rozvoj dálkového vytápění v ČR - Potenciál decentrální kogenerace v energetice ČR

  Josef Jeleček, TEDOM a.s.
 • Příležitosti pro rozvoj dálkového vytápění v ČR - Potenciál kombinované výroby elektřiny a tepla v ČR

  Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Příležitosti pro rozvoj dálkového vytápění v ČR - Příležitosti pro rozvoj dálkového chlazení v ČR

  Jiří Pospíšil, VUT Brno
 • Příležitosti pro rozvoj dálkového vytápění v ČR - Výstupy projektu STRATEGO

  Jolana Bugáňová, Teplárenské sdružení ČR
 • Technika a technologie pro teplárenství - Technická a produktová podpora energeticky účinných řešení v CZT

  Branislav Kožík, Rockwooll
 • Technika a technologie pro teplárenství - Dopad snížení ceny zemního plynu na konkurenceschopnost CZT

  Petr Fajmon, Teplárny Brno, a.s.
 • Technika a technologie pro teplárenství - Historie a současnost měření + nutnost proškolení a registrace u Českého metrologického institutuMI

  Petr Holyszewski, ENBRA a.s.
 • Technika a technologie pro teplárenství - Jak účinně aplikovat odsíření i na střední energetické zdroje?

  Marek Šarlej, Eveco Brno, s.r.o.
 • Technika a technologie pro teplárenství - Modernizace Elektrárny Opatovice

  Miloslav Decker, Elektrárny Opatovice
 • Technika a technologie pro teplárenství - Nejnovější technologie v kogeneraci

  Stanislav Souček, TEDOM, a.s.
 • Technika a technologie pro teplárenství - Nový fluidní kotel v Energetice Třinec

  Petr Matuszek, Energetika Třinec, a.s.
 • Technika a technologie pro teplárenství - Nový tepelný zdroj Bruntál

  Luděk Králík, Matěj Obšíl, Uchytil s.r.o.
 • Technika a technologie pro teplárenství - Řídicí systémy s použití operačních systémů reálného času v energetice

  Ivo Ressler, Vladimír Košťál, DISAM RT, s.r.o.
 • Technika a technologie pro teplárenství - Tenkostěnné tepelně izolační materiály v praxi

  Vladimír Kuba, Cross energy s.r.o.
 • Trh s teplem z pohledu spotřebitele - Nové předpisy pro rozúčtování spotřeby tepla: pro a proti

  Jaromír Pohanka, Asociace ARTAV
 • Trh s teplem z pohledu spotřebitele - Šetříme teplo nebo si jen lžeme do kapsy?

  Jan Blažíček, TZB info
 • Trh s teplem z pohledu spotřebitele - Skutečné náklady na výrobu tepla z kotelen na temní plyn

  Martin Hanák; Svaz českých a moravských bytových družstev
 • Trh s teplem z pohledu spotřebitele - Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy

  Tibor Hrušovský, konzultant
 • Trh s teplem z pohledu spotřebitele - Vlastní kotelna znamená starosti a odpovědnost

  Alois Matěják, Asociace tlakových zařízení

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e