Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Dny teplárenství a energetiky 2015

Hradec Králové - 21.4. - 23.4. 2015

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Aktuální vývoj v klimaticko-energetické politice EU a ČR

  Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí České republiky
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Energetická unie a trendy evropské energetiky

  Pavel Šolc, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Novela energetického zákona

  Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Pohled banky na projekty v teplárenství

  Martin Dykast, Česká spořitelna, a.s.
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Příprava nového modelu trhu s elektřinou

  Jiří Feist, EP Energy a.s.
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Strategie a rozvoj finského teplárenství

  Jari Kostama, Finnish Energy Industries
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Aktuální problémy teplárenství a jejich řešení

  Vladimír Vlk, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Analýza aktuálního dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek

  Jan Fousek, Virtuse Energy, s.r.o.
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Jednotné povolovací řízení a novela stavebního zákona

  Zdeňka Fialová, Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Možnosti čerpání prostředků z OP PIK v oblasti energetiky

  Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Možnosti čerpání prostředků z OPŽP v oblasti energetiky

  Martin Kubica, Státní fond životního prostředí ČR
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Novela zákona o hospodaření energií. Jak se změní podmínky pro podnikání?

  Hana Schvarczová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a dopady na sektorové zadavatele

  Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Outsourcing vodního hospodářství – úspora peněz a převzetí financování

  Ondřej Beneš, Veolia Voda Česká republika a.s.
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Pohled a záměry ERÚ v oblasti regulace cen tepelné energie

  René Neděla, Energetický regulační úřad
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Pravda a mýty v úsporách elektrické energie v podnicích

  Václav Langheinrich, Bohemia Müller s.r.o.
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Stabilizace trhu s povolenkami a další záměry

  Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 3 - Nové referenční hodnoty účinnosti oddělené výroby elektřiny a tepla

  Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 3 - Novela vyhlášky o elektřině z vysokoúčinné KVET a elektřině z druhotných zdrojů

  Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 3 - Záměry ERÚ v oblasti podpory KVET

  René Neděla, Energetický regulační úřad
 • Ochrana ovzduší - Finanční perspektiva a dostupnost prostředků z fondů pro oblast energetiky a životního prostředí

  Barbora Vondrušková, Ernst&Young ČR s.r.o.
 • Ochrana ovzduší - Ochrana ovzduší v rámci IPPC legislativní rámec pro BREF,

  Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ochrana ovzduší - Odsíření Teplárny Karviná

  Kamil Šíma, TENZA, a.s.
 • Ochrana ovzduší - Odsíření, denitrifikace a odprášení kotlů střední velikosti

  Miloslav Decker, Elektrárny Opatovice, a.s.
 • Ochrana ovzduší - Připravovaná legislativa v oblasti ochrany ovzduší

  Pavel Gadas, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ochrana ovzduší - Revize BREF pro velká spalovací zařízení

  Pavel Frolka, ČEZ, a.s.
 • Ochrana ovzduší - Směrnice EU o omezení emisí ze středních spalovacích zařízení

  Pavel Gadas, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Odpady a jejich využití v energetice - Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů

  Jiří Moskalík, VUT Fakulta strojního inženýrství
 • Odpady a jejich využití v energetice - Energetické využití odpadů

  Michal Jirman, ČKD Praha DIZ
 • Odpady a jejich využití v energetice - Energetické využití odpadu

  První brněnská strojírna, a. s.
 • Odpady a jejich využití v energetice - Možné cesty k energetickému využití odpadů

  Petr Bielan, OZO Ostrava s.r.o.
 • Odpady a jejich využití v energetice - Nový zákon o odpadech

  Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Odpady a jejich využití v energetice - Porovnání variant energetického využití odpadů v ČR

  Daniel Bubenko, AF Consult
 • Odpady a jejich využití v energetice - Představení regionálního plánu odpadového hospodářství

  Daniel Havlík, Moravskoslezský kraj
 • Odpady a jejich využití v energetice - Spoluspalování alternativních paliv ve standardních energetických jednotkách

  Jaroslav Hyžík, STEO
 • Odpady a jejich využití v energetice - Strategie odpadového hospodářství ve společnosti Veolia Energie ČR a.s.,

  Milan Chromík, Veolia Energie ČR a.s.
 • Odpady a jejich využití v energetice - Studie ČAOH – porovnání variant energetického využití odpadů a TAP v ČR

  Petr Havelka, Česka asociace odpadového hospodářství
 • Odpady a jejich využití v energetice - Vzlety a pády ZEVO Chotíkov

  Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská
 • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Modernizace budov a modernizace teplárenství

  Petr Holub, Šance pro budovy
 • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Náhrada SZT tepelnými čerpadly

  Michal Havlíček, MAXXI-THERM s.r.o., Dušan Urban, ALPHA TEPLO, s.r.o.
 • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Optimalizace zásobování teplem v Lipníku nad Bečvou

  Vladimír Mikeška, Teplo Lipník nad Bečvou., a.s.
 • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Projekty EPC – příklady úspěšných realizací

  Libor Bárta, MVV Energie CZ a.s.
 • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - První pasivní bytový dům v ČR připojený na SZT

  Michal Čejka, Porsenna o.p.s.
 • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Řešení problému HBCD v pěnovém polystyrénu

  František Vörös, Sdružení EPS ČR
 • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Role územních energetických koncepcí v energetickém plánování

  Lenka Kovačovská, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

  Michal Žlebek, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava
 • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Tepelná čerpadla versus SZT – praktické výsledky

  Dan Chaloupka, Teplárny Brno a.s.
 • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Trendy v opravách a modernizacích panelových domů v období 2014 – 2020

  Martin Hanák, Svaz českých a moravských bytových družstev

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e