Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Dny teplárenství a energetiky 2015

Hradec Králové - 21.4. - 23.4. 2015

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Aktuální vývoj v klimaticko-energetické politice EU a ČR

    Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí České republiky
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Energetická unie a trendy evropské energetiky

    Pavel Šolc, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Novela energetického zákona

    Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Pohled banky na projekty v teplárenství

    Martin Dykast, Česká spořitelna, a.s.
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Příprava nového modelu trhu s elektřinou

    Jiří Feist, EP Energy a.s.
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 1 - Strategie a rozvoj finského teplárenství

    Jari Kostama, Finnish Energy Industries
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Aktuální problémy teplárenství a jejich řešení

    Vladimír Vlk, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Analýza aktuálního dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek

    Jan Fousek, Virtuse Energy, s.r.o.
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Jednotné povolovací řízení a novela stavebního zákona

    Zdeňka Fialová, Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Možnosti čerpání prostředků z OP PIK v oblasti energetiky

    Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Možnosti čerpání prostředků z OPŽP v oblasti energetiky

    Martin Kubica, Státní fond životního prostředí ČR
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Novela zákona o hospodaření energií. Jak se změní podmínky pro podnikání?

    Hana Schvarczová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a dopady na sektorové zadavatele

    Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Outsourcing vodního hospodářství – úspora peněz a převzetí financování

    Ondřej Beneš, Veolia Voda Česká republika a.s.
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Pohled a záměry ERÚ v oblasti regulace cen tepelné energie

    René Neděla, Energetický regulační úřad
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Pravda a mýty v úsporách elektrické energie v podnicích

    Václav Langheinrich, Bohemia Müller s.r.o.
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 2 - Stabilizace trhu s povolenkami a další záměry

    Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 3 - Nové referenční hodnoty účinnosti oddělené výroby elektřiny a tepla

    Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 3 - Novela vyhlášky o elektřině z vysokoúčinné KVET a elektřině z druhotných zdrojů

    Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Dálkové zásobování teplem a chladem - sekce 3 - Záměry ERÚ v oblasti podpory KVET

    René Neděla, Energetický regulační úřad
  • Ochrana ovzduší - Finanční perspektiva a dostupnost prostředků z fondů pro oblast energetiky a životního prostředí

    Barbora Vondrušková, Ernst&Young ČR s.r.o.
  • Ochrana ovzduší - Ochrana ovzduší v rámci IPPC legislativní rámec pro BREF,

    Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Ochrana ovzduší - Odsíření Teplárny Karviná

    Kamil Šíma, TENZA, a.s.
  • Ochrana ovzduší - Odsíření, denitrifikace a odprášení kotlů střední velikosti

    Miloslav Decker, Elektrárny Opatovice, a.s.
  • Ochrana ovzduší - Připravovaná legislativa v oblasti ochrany ovzduší

    Pavel Gadas, Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Ochrana ovzduší - Revize BREF pro velká spalovací zařízení

    Pavel Frolka, ČEZ, a.s.
  • Ochrana ovzduší - Směrnice EU o omezení emisí ze středních spalovacích zařízení

    Pavel Gadas, Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Odpady a jejich využití v energetice - Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů

    Jiří Moskalík, VUT Fakulta strojního inženýrství
  • Odpady a jejich využití v energetice - Energetické využití odpadů

    Michal Jirman, ČKD Praha DIZ
  • Odpady a jejich využití v energetice - Energetické využití odpadu

    První brněnská strojírna, a. s.
  • Odpady a jejich využití v energetice - Možné cesty k energetickému využití odpadů

    Petr Bielan, OZO Ostrava s.r.o.
  • Odpady a jejich využití v energetice - Nový zákon o odpadech

    Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Odpady a jejich využití v energetice - Porovnání variant energetického využití odpadů v ČR

    Daniel Bubenko, AF Consult
  • Odpady a jejich využití v energetice - Představení regionálního plánu odpadového hospodářství

    Daniel Havlík, Moravskoslezský kraj
  • Odpady a jejich využití v energetice - Spoluspalování alternativních paliv ve standardních energetických jednotkách

    Jaroslav Hyžík, STEO
  • Odpady a jejich využití v energetice - Strategie odpadového hospodářství ve společnosti Veolia Energie ČR a.s.,

    Milan Chromík, Veolia Energie ČR a.s.
  • Odpady a jejich využití v energetice - Studie ČAOH – porovnání variant energetického využití odpadů a TAP v ČR

    Petr Havelka, Česka asociace odpadového hospodářství
  • Odpady a jejich využití v energetice - Vzlety a pády ZEVO Chotíkov

    Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská
  • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Modernizace budov a modernizace teplárenství

    Petr Holub, Šance pro budovy
  • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Náhrada SZT tepelnými čerpadly

    Michal Havlíček, MAXXI-THERM s.r.o., Dušan Urban, ALPHA TEPLO, s.r.o.
  • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Optimalizace zásobování teplem v Lipníku nad Bečvou

    Vladimír Mikeška, Teplo Lipník nad Bečvou., a.s.
  • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Projekty EPC – příklady úspěšných realizací

    Libor Bárta, MVV Energie CZ a.s.
  • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - První pasivní bytový dům v ČR připojený na SZT

    Michal Čejka, Porsenna o.p.s.
  • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Řešení problému HBCD v pěnovém polystyrénu

    František Vörös, Sdružení EPS ČR
  • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Role územních energetických koncepcí v energetickém plánování

    Lenka Kovačovská, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

    Michal Žlebek, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava
  • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Tepelná čerpadla versus SZT – praktické výsledky

    Dan Chaloupka, Teplárny Brno a.s.
  • Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem - Trendy v opravách a modernizacích panelových domů v období 2014 – 2020

    Martin Hanák, Svaz českých a moravských bytových družstev

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e