Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2015

Pardubice - 20.11. 2014

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla v roce 2015

  Ing. et. Ing. René Neděla; Energetický regulační úřad
 • Možnosti čerpání prostředků z fondů EU v letech 2014 - 2020

  Mgr. Milan Kyselák; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Novela energetického zákona

  Ing. Ladislav Havel; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Novela zákona o hospodaření energií

  Mgr. Milan Kyselák; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Novela zákona o podporovaných zdrojích

  Ing. Pavel Jirásek; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2015

  Ing. Luboš Vrbata; Energetický regulační úřad
 • Příprava Směrnice o středních zdrojích znečištění

  Bc. Kurt Dědič, RNDr. Barbora Cimbálníková; Ministerstvo životního prostředí
 • Zkušenosti z kontrol cen tepelné energie

  Ing. Lucie Šulerová; Energetický regulační úřad
 • Zkušenosti z kontrol podpory obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla

  Mgr. Jan Teicher; Státní energetická inspekce - Ústřední inspektorát

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e