Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM - Dny teplárenství a energetiky 2014

Hradec Králové - 23.4. - 25.4. 2014

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Sekce 1 - Ekologické projekty a zajištění dlouhodobých dodávek tepla ze zdroje Elektrárny Opatovice

  Miloslav Decker, Elektrárny Opatovice, a.s.
 • Sekce 1 - Financování projektů v teplárenství

  David Procházka, Česká spořitelna, a.s.
 • Sekce 1 - Jak budeme zvyšovat energetickou efektivitu?

  Pavel Gebauer, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce 1 - Novela zákona o tepelnej energetike a jej vplyv na rozvoj teplárenstva v SR

  Rudolf Pradla, Slovenský zväz výrobcov tepla
 • Sekce 1 - Představení Projektů roku 2013

  Pavel Kaufmann, Teplárenské sdružení ČR
 • Sekce 1 - Příprava nového modelu trhu s elektřinou

  Jiří Feist, EP Energy a. s
 • Sekce 1 - Rámec klimatické a energetické politiky EU

  Mirek Topolánek, Teplárenské sdružení ČR
 • Sekce 1 - Teplárenství v Německu – situace a strategie

  Werner Lutsch, AGFW, Německo
 • Sekce 2 - Dopad nového občanského zákoníku do utilitního oboru

  Zdeněk Horáček, Deloitte
 • Sekce 2 - Možnosti efektivní spolupráce utilitních společností

  Ondřej Beneš, SOVAK ČR
 • Sekce 2 - Navrhovaná stabilizace trhu s povolenkami: klady a zápory

  Barbora Vondrušková, ČEZ, a.s.
 • Sekce 2 - Obchodování s povolenkami CO 2 v roce 2014 a další předpokádaný vývo

  Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Sekce 2 - Pohled Hospodářské komory ČR na regulaci ceny tepla

  Václav Hrabák, Hospodářská komora ČR
 • Sekce 2 - Regulace teplárenství

  Oldřich Starý, Jiří Vašíček; ČVUT Praha
 • Sekce 2 - Vývoj legislativy a prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně ovzduší

  Kurt Dědič, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Sekce 2 - Záměry Ministerstva financí v oblasti energetických daní

  Vítězslav Píša, Ministerstvo financí ČR
 • Sekce 3 - Legislativní rámec podpory KVET a jeho změny/ metodika MPO

  Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce 3 - Praktické problémy výpočtů parametrů KVET u tepláren s parními cykly

  Josef Karafiát, ORTEP s.r.o.
 • Sekce 3 - Závěry z kontrol vykazování elektřiny z KVET

  Jan Teicher, Státní energetická inspekce
 • Sekce 3 - Změny v podpoře KVET a jejich hodnocení

  René Neděla, Energetický regulační úřad

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e