Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2014

Pardubice - 6.11. 2013

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Inspirace pro úpravy smluv o dodávce tepelné energie ve vazbě na nový Občanský zákoník

  JUDr. Petr Jansa, Energy & Business Consult
 • Možnosti čerpání prostředků z fondů EU v letech 2014 - 2020

  Mgr. Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Podmínky pro emisní obchodování

  Ing. Jan Tůma, Ministerstvo pro životní prostředí ČR
 • Regulace cen tepla v roce 2014

  Ing. Stanislav Večeřa, Energetický regulační úřad
 • Regulace cen u OZE a KVET v roce 2014

  Ing. et. Ing. René Neděla, Energetický regulační úřad
 • Směrnice o energetické účinnosti a její transpozice

  Ing. Marcela Juráčková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Zákon o podporovaných zdrojích energie (novela)

  Ing. Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Zkušenosti z kontrolní činnosti v oblasti podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

  Mgr. Jan Teicher, ČR - Státní energetická inspekce, Praha

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e