Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM - Teplárenské dny 2013

Brno - 9.4. - 11.4. 2013

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Sekce 1 - Dotační fondy Evropské unie pro roky 2014 – 2020

  Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • Sekce 1 - Financování projektů v teplárenství

  David Procházka, Česká spořitelna, a.s.; Praha
 • Sekce 1 - Implementace Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov

  Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • Sekce 1 - Možnosti čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí pro teplárenství a příprava dotačních programů na období 2014 - 2020

  Martin Frélich, Ministerstvo životního prostředí České republiky
 • Sekce 1 - Rozvoj teplárenství v kontextu evropské legislativy

  Martin Hájek, Teplárenské sdružení České republiky
 • Sekce 1 - Směrnice o energetické účinnosti

  Pavel Gebauer, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • Sekce 1 - Současný stav a výhled trhu s hnědým uhlím v České republice

  Jan Vondráš, Invicta Bohemica, s.r.o.; Praha
 • Sekce 1 - Teplárenství – externality – a co dál

  Josef Karafiát, ORTEP, s.r.o.; Praha
 • Sekce 1 - Vyhodnocení soutěže Projekt roku 2012

  Pavel Kaufmann, Teplárenské sdružení Teplárenské sdružení České republiky
 • Sekce 2 - Dalibor Husty, CSA Systéms s.r.o.; Prievidza, Slovensko 1415 Historie měření tepla v Brně a pozvání na exkurzi do zkušebny

  Josef Brabenec, ENBRA, a.s.; Brno
 • Sekce 2 - Nejnovější poznatky z oblasti predikce spotřeby tepla v soustavách zásobování teplem

  Jan Havelka, Roman Polach; ORTEP s.r.o.; Praha
 • Sekce 2 - Nový fluidní kotel v Teplárně Strakonice – technické řešení

  Petr Dvorský, TENZA, a.s.; Brno
 • Sekce 2 - Obnovitelné zdroje v teplárenství

  Vladimír Macháček, Daikin/ROTEX, Brno
 • Sekce 2 - Paroplynový zdroj v teplárenské soustavě, možnosti a příležitosti jeho využití

  Ladislav Ochrana, Teplárny Brno, a.s.
 • Sekce 2 - Přestup tepla na skrápěných trubkových svazcích

  Petr Kracík, Vysoké technické učení v Brně, Brno
 • Sekce 2 - Technické a energetické audity čerpadel v teplárenství

  Jan Zapletal, Grundfos s.r.o.; Olomouc
 • Sekce 2 - Vliv montáže průtokoměrů při měření tepelné energie s teplonosným médiem voda

  Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.; Benešov
 • Sekce 2 - Vliv vlhkosti a mísícího poměru na požárně technické a výbuchové charakteristiky alternativních a směsných paliv

  Martin Kulich, VVUÚ, a.s.; Ostrava
 • Sekce 2 - Vytváření prostorových modelů energetických provozů pomocí technologie laserového skenování a jejich využití v praxi

  Dalibor Husty, CSA Systéms s.r.o.; Prievidza, Slovensko
 • Sekce 3 - Aktivity Tepláren Brno, a.s. směřující ke zvýšení efektivity výroby a distribuce tepla

  Ivo Müller, Teplárny Brno, a.s.
 • Sekce 3 - Analýza současného dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek do roku 2020

  Jan Fousek, Virtuse Energy, s.r.o.; Praha
 • Sekce 3 - Efektivnost provozu biomasové elektrárny

  Jaromír Kříž, EKOL, spol. s r.o.; Brno
 • Sekce 3 - Ekonomické souvislosti legislativy ochrany ovzduší

  Kurt Dědič, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Sekce 3 - Jak na úspory energie v centrálním zásobování teplem

  Michal Ekrt, Alfa Laval spol. s r.o.; Praha
 • Sekce 3 - Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla – první zkušenosti s novým modelem

  Luboš Vrbata, Energetický regulační úřad; Praha
 • Sekce 3 - Přístup k Risk Managementu v rámci EU ETS v teplárenském sektoru, aneb jak se zajistit proti cenovému pohybu povolenek za podmínek regulované ceny tepla

  Kateřina Kolaciová, Vertis Enviromental Finance, Maďarsko
 • Sekce 3 - Regulace cen tepelné energie – zkušenosti a poznatky

  Stanislav Večeřa, Energetický regulační úřad, Jihlava
 • Sekce 3 - Současný stav a budoucnost emisního obchodování

  Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Sekce 3 - Záměry MF v oblasti energetických daní

  Vítězslav Píša, Ministerstvo financí ČR

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e